Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

V-kroužky se běžně vyrábějí z nitrilkaučuku, který se vyznačuje dobrou chemickou odolností, odolností vůči opotřebení a lze jej používat v aplikacích s normálními provozními teplotami. Pro aplikace s vyššími teplotami nebo agresivními médii lze dodat V-kroužky vyrobené z fluorokaučukové pryže. Přípustná provozní podmínky pro V-kroužky z nitrilkaučuku a fluorkaučukové pryže jsou uvedeny v tabulce. V tabulkové části pod názvem "Kód břitu" písmeno R označuje nitrilkaučuk a písmeno V fluorokaučukovou pryž.

Upozornění

Při teplotách vyšších než 300 °C (570 °F) se ze všech fluorelastomerů a materiálů PTFE uvolňují nebezpečné výpary. Může k tomu dojít například tehdy, pokud se při demontáži ložiska používá svařovací hořák. Ačkoli výpary vznikají pouze při ohřevu vysokými teplotami, je nebezpečné manipulovat s těsněními i po vychladnutí. Při nakládání s těsněními z PTFE nebo z fluorelastomerů, která byla vystavena výše uvedeným vysokým teplotám, je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:
  • Vždy je nutno používat ochranné brýle a rukavice.
  • Zbytky těsnění by měly být uloženy do vzduchotěsné plastové nádoby označené nápisem „Žíravý materiál“.
  • Dodržujte předpisy uvedené v bezpečnostním listu materiálu, který může být poskytnut na vyžádání.

Pokud dojde ke styku s pokožkou, je třeba zasažené místo omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vždy vyhledejte lékaře. Také při vdechnutí výparů vyhledejte lékaře.
SKF logo