Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Nesouosost

V-kroužky mohou tolerovat úhlové nesouososti mezi hřídelem a tělesem, tj, úchylky kolmosti mezi hřídelí a stykovou plochou tělesa. Směrné hodnoty maximální přípustné úhlové nesouososti jsou uvedeny v diagramu 1. Tyto hodnoty platí pro V-kroužky v provedení VR1/VA a VR2/VS, které jsou axiálně zajištěny na hřídeli.
Přípustné hodnoty nesouososti pro velmi kompaktní provedení VR3/VL jsou podstatně menší než pro provedení VR1/VA a VR2/VS.
V-kroužky v provedení VR4 mají velký průřez těsnění a umožňují větší nesouososti.
V aplikacích, kde V-kroužky nejsou axiálně zajištěny na hřídeli, je třeba maximální hodnotu zjištěnou v diagramu zmenšit.
SKF logo