Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Požadavky na hřídele

Na hřídeli se nesmí nacházet ostré hrany, vrypy a otřepy, které by při montáži mohly V-kroužek poškodit.
V-kroužky se otáčejí s hřídelem a vyžadují pouze běžnou drsnost povrchu. Obecně platí, že hodnota drsnosti by neměla překročit Ra 6,3 µm (252 µin). Pokud V-kroužek zadržuje tekutiny a nebo je vystaven působení jemných pevných částic nečistot, pak by drsnost povrchu neměla překročit Ra 3,2 µm (128 µin.).
Při montáži je V-kroužek roztažen a lze jej namontovat na všechny průměry hřídele v rozsazích uvedených v tabulkové části.
SKF logo