Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výhody a přínosy pro uživatele

  • Kovové pouzdro slouží jako výztuha a deflector a současně chrání pryžové tělo a břit před poškozením a posunutí působením částic z okolí, jako např. úlomků kamení a agresivními médii.
  • Pouzdro často má také funkci pojistného prvku, který pomáhá udržovat pryžový břit ve správné poloze ve vysokotáčkových aplikacích. Odpadá tak nutnost přídavného axiálního zajištění.
  • Kompaktní provedení umožňuje úzké montážní šířky.
  • Vývin třecího tepla a momentový odpor jsou ve srovnání s kontaktními hřídelovými těsnicími kroužky velmi nízké. Když se rychlost otáčení zvyšuje, břit těsnění MVR se při rychlosti přibližně 12 m/s (2 360 ft/min) začíná oddalovat od stykové plochy a při rychlosti 20 m/s (3 900 ft/min) dosahuje nulového kontaktu. Vysoká rychlost otáčení pomáhá zabránit průniku nečistot a současně minimalizuje ztráty výkonu.
  • Těsnění MVR dosahují ve znečištěných prostředích výrazně delší provozní životnosti než hřídelové těsnicí kroužky – řádově až v tisících hodin.
SKF logo