Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Vnitřní průměr těsnění MVR je vyroben pro uložení na hřídeli s přesahem (obr. 1 a obr. 2). Stejně jako u hřídelových těsnicích kroužků nesmějí být údery kladivem vedeny na kovové pouzdro.
Čelo těsnicího břitu je třeba před montáží lehce potřít plastickým mazivem, avšak žádné plastické mazivo nesmí být mezi těsnicím břitem a pouzdrem. Drsnost povrchu hřídele Ra 4 µm (160 µin) je dostačující.
Náběžné plochy by měly být opatřeny sraženými hranami. Nejsou povoleny drážky pro pero a ani drážkování.
Povrchy stykových ploch pro těsnění MVR by měly být upraveny stejným způsobem jako pro V-kroužky. V aplikacích s výskytem abrazivních nečistot se vyhněte použití hliníku a měkkých kovů. Ostré vrcholy po obrábění povrchů je třeba odstranit.
SKF logo