Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pouzdra pro opravu poškozeného povrchu hřídele

SKF Speedi-Sleeve
Aby bylo utěsnění účinné, musí hřídelové těsnicí kroužky být v kontaktu s hladkou a kruhovou stykovou plochou. Pokud dojde k opotřebení stykové plochy, těsnění již dále nebude schopno plnit svou funkci, kterou je zadržovat mazivo a zabránit průniku nečistot.
K poškrábání stykové plochy obvykle dochází, když se částice nečistoty zachytí pod těsnicím břitem a při otáčení hřídele v něm vybrousí drážku. Postupně tak dochází k průniku nebo zachycení většího počtu částic a účinnost těsnění klesá, což může způsobit poruchu součásti, kterou má těsnění chránit. K nápravě situace je třeba opravit povrch hřídele, protože pouhá výměna těsnění nestačí. Oprava obvykle vyžaduje rozebrání stroje a výměnu hřídele nebo přebroušení stykové plochy, aby opět splňovala specifikace.
SKF Speedi-Sleeve (obr. 1) je ověřené řešení k překonání problémů s opotřebenými hřídelemi bez nutnosti demontáže hřídele nebo změny rozměrů těsnění, které poskytuje vynikající těsnicí plochu. Nyní SKF vyvinula novou generaci pouzder SKF Speedi-Sleeve, která dále zlepšuje výkonnost těsnícího system. Pouzdra SKF Speedi-Sleeve v kombinaci s hřídelovými těsnicími kroužky SKF zajistí zákazníkům lepší stálost a zvýšenou životnost těsnícího systemu. To umožní stabilnější plánování údržby se zlepšenou předvídatelností provozní životnosti systému. Pouzdra SKF Speedi-Sleeve jsou k dispozici pro průměry hřídelů přibližně až do 203 mm (8 in). Pro větší průměry hřídelů nabízí SKF pouzdra pro opravu poškozeného povrchu pro použití v těžkém průmyslu (obr. 2).
Pokud styková plocha těsnění na hřídeli nemůže být kalena a broušena nebo pokud je vyžadována vyměnitelnost této plochy, lze použít vnitřní kroužky jehlového ložiska s broušenou oběžnou drahou bez směrové orientace (označení IR .. EGS) (obr. 3).
SKF logo