Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž

Montáž

Při montáži vnitřních kroužků je třeba použít uložení s přesahem. SKF proto doporučuje je před instalací zahřát.
Pro montáž obvykle stačí, aby teplota vnitřního kroužku byla o 80 až 90 °C (145 až 160 °F) vyšší než teplota hřídele. Nezahřívejte vnitřní kroužek na více než 125 °C (260 °F).
Lze použít libovolnou techniku ohřevu používanou pro ložiska, například indukční ohřívací přístroje nebo ohřívací plotnu.
Kroužky je třeba namontovat bezprostředně po ohřátí, protože rychle chladnou a mohly by se na hřídeli zachytit ještě před dosažením správné polohy. Je-li nutná změna polohy, použijte kladivo s měkkou údernou plochou a dřevěný hranolek. Jakmile je kroužek v požadované poloze, zkontrolujte, zda při montáži; nedošlo k poškození sražených hran.

Demontáž

Kroužky lze demontovat ohřátím nebo s použitím stahováku.
SKF logo