Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Speedi-Sleeve

SKF Speedi-Sleeve
Toto tenkostěnné pouzdro [0,28 mm (0.011 in)] vyvinuté společností SKF lze jednoduše zatlačit do polohy na opotřebený povrch a vytvořit tak stykovou plochu, která je optimalizována pro hřídelové těsnicí kroužky.
Není třeba žádná demontáž hřídele ani obrábění a nákladné prostoje jsou minimalizovány. Protože může být použito těsnění stejné velikosti jako původní těsnění, není třeba vyhledávat jiné těsnění a ani skladovat těsnění různých velikostí.
Není nutné žádné speciální vybavení, protože montážní nástroj je dodáván s pouzdrem. Vše, co je zapotřebí pro montáž, je palička a kleště.

Vlastnosti

Pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE nové generace jsou vyráběna z vlastního nerezového materiálu výrobním procesem, jehož výsledkem je optimální styková plocha těsnění minimalizující opotřebení pouzdra i těsnicího břitu. Vlastní nerezový materiál zajišťuje zvýšenou pevnost a vynikající tvárné vlastnosti pouzdra. Nepostřehnutelné mazací kapsy umožňují usazení maziva na pouzdru a zabraňují tak chodu těsnicího břitu nasucho, který by jinak mohl vyvolat nadměrné opotřebení. Styková plocha je odolná vůči opotřebení a je obrobena tak, aby byla minimalizována směrová orientace (0 °±0,05) a kvalita povrchu Ra byla 0,25 až 0,5 µm (10 až 20 µin). Často jde o lepší stykovou plochu, než lze dosáhnout na hřídeli.
Pouzdro SKF Speedi-Sleeve má odlomitelnou přírubu pro usnadnění montáže (obr. 1). Příruba může být často na pouzdru ponechána, ale v aplikacích, kde by příruba byla v kolizi s dalšími díly, by měla být odstraněna, aby se zamezilo tvorbě třecího tepla a opotřebovaných částic. Příruba by také měla být odstraněna v aplikacích, kde může omezit přístup maziva k těsnění. Tím by se snížil chladicí účinek maziva, což má za následek zvýšenou teplotu pod břitem a předčasné stárnutí materiálu těsnění.
Je-li třeba přírubu odstranit, je nutné ji před montáží v jednom místě nastřihnout od vnějšího průměru až k vyznačené drážce. Přírubou se potom po montáži může kroutit a hýbat, uchopit úzkými plochými kleštěmi a zkroutit do cívky.

Rozsah velikostí

Rozsah standardních velikostí zahrnuje pouzdra pro průměry hřídele od 11,99 do 203,33 mm (0.472 až 8 in). V závislosti na výrobním množství lze vyrobit i nestandardní velikosti. Každé pouzdro je navrženo pro určitý rozsah průměru hřídele, obvykle nad a pod jmenovitým průměrem hřídele. To umožňuje určitou flexibilitu pro přizpůsobení úchylkám skutečného průměru hřídele.
SKF logo