Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž pouzdra SKF Speedi-Sleeve

I když je montáž snadná, pro dosažení optimálních výsledků je nutná pečlivost. Tenkostěnné pouzdro je uloženo s přesahem. Jakékoli nerovnosti na povrchu hřídele proto mohou vytvořit podobné nerovnosti na povrchu pouzdra a způsobit netěsnost těsnění. Těsnicí plochu na hřídeli je tedy třeba před montáží pečlivě očistit a jakékoli otřepy a drsné místa odstranit pilníkem. Hluboké drážky způsobené opotřebením, rýhy nebo velmi hrubé povrchy by měly být vyplněny vhodným kovovým epoxidovým tmelem. Pouzdro musí být namontováno na hřídel hřídel dřive než tmel vytvrdne.
Pouzdro SKF Speedi-Sleeve nesmí být montováno přes drážky pro pero, příčné díry, drážkování nebo závity, protože tyto úpravy mohou způsobit deformaci pouzdra a těsnění by nemohlo za chodu dokonale následovat novou stykovou plochu.
Pouzdro SKF Speedi-Sleeve by nikdy nemělo být před montáží ohříváno. Použití tepla způsobí roztažení pouzdra, které se však při ochlazení nemusí smrštit zpět na původní velikost, což má za následek ztrátu přesahu uložení pouzdra na hřídeli.
SKF doporučuje různé montáže pouzder SKF Speedi-Sleeve (obr. 1).

Postup montáže

 1. Očistěte stykovou těsnicí plochu na hřídeli. Pilníkem odstaňte otřepy nebo drsná místa a ujistěte se, že pouzdro nebude montováno přes drážky pro pero, příčné díry, drážkování apod.
 2. Změřte průměr neopotřebované části hřídele, kde bude pouzdro umístěno (obr. 2). Měření proveďte ve třech rovinách a naměřené hodnoty zprůměrujte, abyste měli jistotu, že hřídel splňuje doporučené specifikace. Pokud je střední hodnota průměru v rozsahu pro danou velikost pouzdra, tak pouzdro bude uloženo s dostatečným přesahem, který zabrání posunutí nebo protáčení pouzdra bez použití lepidla.
 3. Stanovte polohu pouzdra tak, aby zakrývalo opotřebovanou oblast. Polohu přesně odměřte nebo ji přímo vyznačte na povrchu. Pouzdro musí být umístěno přes opotřebovanou oblast, nikoli jen posunuto k hraně opotřebené plochy nebo zarovnáno s koncem hřídele.
 4. Mělké drážky způsobené opotřebením není třeba vyplňovat. Volitelně lze na povrch vnitřního průměru pouzdra nanést tenkou vrstvu netvrdnoucí těsnicí hmoty. Odstraňte těsnicí hmotu, která pronikne na hřídel nebo na vnější povrch pouzdra.
 5. Jsou-li na hřídeli hlubší poškození, vyplňte je kovovým epoxidovým tmelem. Pouzdro nomontujte ještě před vytvrzením tmelu, aby pouzdro mohlo setřít přebytečný tmel. Odstraňte jakýkoliv zbytek tmelu z vnějšího povrchu pouzdra.
 6. Je třeba znovu zdůraznit, že pouzdro SKF Speedi-Sleeve by nikdy nemělo být před montáží ohříváno.
 7. Je-li třeba po montáži přírubu odstranit, nastříhněte ji na jednom místě od vnějšího průměru až k drážce. Konec pouzdra s přírubou se na hřídel nasazuje jako první. Poté na pouzdro nasaďte montážní nástroj (obr. 3).
 8. Jemně klepejte na střed montážního nástroje, dokud pouzdro nepřekryje opotřebovaný povrch hřídele (obr. 4). Je-li montážní nástroj příliš krátký, lze použít trubku s kolmým čelem bez otřepů. Zkontrolujte, zda je vnitřní průměr trubky stejný jako vnitřní průměr montážního nástroje. Dbejte opatrnosti, abyste nepoškrábali přesně broušený vnější povrch pouzdra.
 9. Pouzdro SKF Speedi-Sleeve je třeba vždy namontovat tak, aby vnější hrana pouzdra se dotýkala hřídele po celém obvodu průměru. Nesmí ležet nebo přesahovat přes oblast sražení hrany, protože ostrá hrana by při montáži těsnění mohla proříznout těsnicí břit.
 10. Pokud byla příruba nastřižena pro odstranění, použijte úzké ploché kleště, uchopte přírubu a ohněte ji pryč od pouzdra a zkruťte ji do cívky. Dbejte, aby nedošlo k nadzvednutí konce pouzdra od hřídele a aby po přírubě nezůstala zubatá hrana. Při odstraňování příruby je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození vnějšího povrchu pouzdra.
 11. Po namontování pouzdra znovu zkontrolujte, zda se nevyskytují otřepy, které by mohly poškodit těsnění.
 12. Před montáží těsnění namažte pouzdro médiem používaným v systému.
 13. Pokračujte montáží těsnění.
SKF logo