Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Speedi-Sleeve Gold

Pouzdro SKF Speedi-Sleeve Gold (obr. 1) je vylepšená verze standardního pouzdra SKF Speedi-Sleeve, které nabízí zlepšenou odolnost proti abrazivnímu opotřebení. Pouzdro SKF Speedi-Sleeve Gold je určeno pro aplikace vyžadující delší provozní životnost těsnícího system a překlenuje výkonnostní mezeru mezi standardním pouzdrem a nákladnou zakázkovou úpravou hřídele. Tenký kovový povlak na základní nerezové oceli dává pouzdru zlatou barvu a výrazně zvyšuje jeho odolnost. Pouzdra SKF Speedi-Sleeve Gold jsou zvláště účinná v prostředí s výskytem abrazivních nečistot, zejména ve spojení s těsněními z fluorkaučukové pryže SKF Duralife.
Postup montáže je stejný jako u standardních pouzder SKF Speedi-Sleeve a lze s nimi i nadále používat těsnění s původní velikostí.

Výsledky testů

Pouzdro SKF Speedi-Sleeve Gold bylo důkladně testováno s ohledem na úroveň odolnosti proti otěru v silně znečištěných prostředích s použitím hrubého i jemného písku (diagram 1). Testy byly prováděny při teplotách až do 110 °C (225 °F) a při obvodových rychlostech hřídele až do 8,6 m/s (1 700 ft/min). Těsnění na pouzdrech SKF Speedi-Sleeve Gold byla v těchto podmínkách provozována v průměru 2 500 hodin.

Rozsah velikostí a dostupnost

Pouzdra SKF Speedi-Sleeve Gold jsou k dispozici ve stejných rozměrech jako standardní pouzdra SKF Speedi-Sleeve.
SKF logo