Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pouzdra pro opravu povrchu hřídele pro použití v těžkém průmyslu (LDSLV4)

Pro průměry hřídelů od 211,15 do 1 143 mm (8.313 až 45 in) SKF nabízí pouzdra pro opravu povrchu hřídele pro použití v těžkém průmyslu (provedení LDSLV4, obr. 1) . Tato pouzdra jsou vyráběna na objednávku pro průměry hřídele v rámci primárních rozsahů uvedených v tabulce.
Pouzdra LDSLV4 jsou doporučena pro aplikace s náročnými provozními podmínkami pro těsnění, zejména v případech, kde jsou těsnění vystavena tuhým nečistotám – ve válcovnách, hutích, chemických provozech a závodech na zpracování nerostných surovin.
Pouzdra jsou vyrobena z pochromované uhlíkové oceli SAE 1008, která zajišťuje vyšší odolnost proti opotřebení a korozi. Vnější povrch pouzdra je speciálně broušený a tvoří přesnou stykovou plochu pro těsnění. Tloušťka stěny standardních pouzder je 2,39 mm (0.094 in).

Použití pouzder LDSLV4

Pouzdra LDSLV4 pro opravu poškozeného povrchu hřídele pro použití v těžkém průmyslu lze použít dvěma způsoby (obr. 2):
  1. Pouzdro je umístěno na hřídel tak, že překrylo poškozenou část, a je použito nové těsnění, které je větší o 4,78 mm (0.188 in) než průměr hřídele.
  2. Hřídel je obroben na průměr o 4,78 mm (0.188 in) menší, poté je namontováno pouzdro a použije se těsnění původní velikosti.
Obrobený povrch hřídele pro pouzdro by měl mít drsnost Ra 2,5 až 3,2 µm (100 až 125 µin).
V aplikacích, kde lze očekávat poškození hřídele a opotřebení těsnění, SKF doporučuje namontovat pouzdra již na začátku, tj. před uvedením stroje do provozu. Pokud pak vznikne potřeba výměny, lze použít původní velikosti těsnění a pouzdra, a odpadá tedy nutnost opětovného obrábění hřídele.
Tolerance hřídele pro pouzdra LDSLV4 jsou z důvodu montáže za tepla odlišné než pro hřídelové těsnicí kroužky. Je-li třeba pouzdra používat v systémech s teplotami trvale vyššími než 75 °C (165 °F) a s obvodovými rychlostmi vyššími než 20 m/s (3 900 ft/min), obraťte se na SKF.

Montáž

Pouzdra pro opravu poškozeného povrchu hřídele LDSLV4 jsou navržena pro montáž nasunutím za tepla a proto musí být před montáží rovnoměrně ohřáta. Teplota pouzdra by měla být přibližně 180 °C (355 °F). Za žádných okolností nesmí být pouzdro ohříváno na teplotu vyšší než 200 °C (390 °F). Lze použít libovolnou techniku ohřevu používanou pro ložiska, například indukční ohřívací přístroje nebo ohřívací skříně.
Pouzdra je třeba osadit bezprostředně po ohřátí, protože rychle chladnou a mohla by se na hřídeli zachytit ještě před dosažením správné polohy. Je-li nutná změna polohy, použijte kladivo s měkkou údernou plochou a dřevěný blok. Jakmile je pouzdro v požadované poloze, zkontrolujte, zda při instalaci nedošlo k poškození sražených hran.

Demontáž

Pouzdra na opravu poškozeného povrchu hřídele LDSLV4 lze demontovat buď ohřevem nebo rozklepáním lehkými údery kladiva.
SKF logo