Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecorubber-2

SKF Eccorubber-2 je elastomer na bázi fluorkaučukové pryže (FPM, FKM), který lze použít k výrobě U-kroužků, břitových těsnění, ucpávek, stíracích kroužků a speciálních těsnění. Mezi jeho vynikající vlastnosti patří vysoká odolnost proti teplu, ozónu a mnoha chemickým látkám. Je rovněž odolný proti vlivům počasí. SKF Ecorubber-2 je kompatibilní s minerálními oleji a plastickými mazivy s obsahem síry, tlakovými kapalinami HFD (včetně téměř všech esterů kyseliny fosforečné a chlorovaných uhlovodíků), ropou a kyselými plyny. SKF Ecorubber-2 není odolný proti bezvodému amoniaku, aminům, ketonům, esterům, horké vodě a organickým kyselinám s nízkou molekulární hmotností.

Technické údaje

SKF logo