Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

HNBR

Hydrogenované nitrilové pryže jsou nasycené kopolymery akrylonitrilu s butadienem vhodné pro aplikace s alifatickými uhlovodíky a minerálními oleji. Jejich fyzikální a chemické vlastnosti se liší v závislosti na složení polymeru.
SKF logo