Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecorubber-H

SKF Ecorubber-H je hydrogenová nebo saturovaná akrylnitrilová butadienová pryž (H-NBR), která je vhodná pro aplikace s vysokou provozní teplotou v alifatických uhlovodících, jako např. butanu, minerálních olejích, plastických mazivech a také v sulfonátové surové ropě. Dále ji lze použít v mnoha zředěných kyselinách, zásadách, slaných roztocích a směsích glykolu a vody. SKF Ecorubber-H není kompatibilní s palivy, které mají vysoký obsah aromatických uhlovodíků (benzín super), benzíny (směsi benzínu a alkoholů), ketony, estery, étery a chlorovanými uhlovodíky, jako např. tetrachloretylenem.

Technické údaje

SKF logo