Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elastomery

Elastomery, případně pryžové materiály jsou polymery, které jsou chemicky zesíťované vulkanizačním procesem. Vzhledem k jejich chemickým vazbám se při vysokých teplotách neroztaví, nýbrž se spíše začnou rozkládat.
SKF logo