Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecorubber-1

SKF Ecorubber-1 je elastomer na bázi akrylnitrilové butadienové pryže (NBR) a je používán k výrobě U-manžet, ševronů, speciálních těsnění a různých dílů. Tento materiál se vyznačuje dobrou odolností proti minerálním olejům, plastickým mazivům a tlakovým kapalinám HFA, HFB a HFC. Není však odolný proti kapalinám na bázi glykolu, kapalinám HFD, aromatickým kapalinám (jako např. benzenu), esterům, ketonům a aminům nebo koncentrovaným kyselinám a zásadám.

Technické údaje

SKF logo