Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecosil

SKF Ecosil je silikonová pryž (MVQ), která může být použita k výrobě O-kroužků, plochých a speciálních těsnění. Vzhledem k horším mechanickým vlastnostem ve srovnání s ostatními pryžovými materiály se SKF Ecosil používá většinou ve statických aplikacích. Je vysoce odolný proti klimatickým vlivům, ozónu a stárnutí. Slučitelnost s minerálními oleji závisí na obsahu aromatických uhlovodíků v oleji.

Technické údaje

SKF logo