Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály

Mezi nejkritičtější prvky technologie těsnění patří výběr vhodných materiálů, které budou plnit náročné úkoly. Těsnění musejí odolávat stále větším teplotám, silám a tlakům.
Zároveň je třeba brát v úvahu i vlastnosti konkrétních médií a maziv. U některých médií je nutné dodržovat přísné předpisy, například v aplikacích pro potravinářský průmysl, v jiných případech se zase musejí brát zvláštní ohledy například na biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny nové generace nebo alternativní paliva pro automobilový průmysl. SKF dokáže navrhovat těsnění z široké řady materiálů, od elastomerů, polyuretanu a termoplastů až po speciální materiály. Patentované materiály představují vhodné řešení pro nejrůznější aplikace.

SKF logo