Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

S-ECOPUR

S-ECOPUR byl optimalizován s ohledem na tribologické vlastnosti tření a odolnosti proti opotřebení. To bylo dosaženo přídavkem synergické kombinace pevných maziv. Tento speciální materiál je tedy vhodný pro nejnáročnější provozní podmínky ve vodních hydraulických zařízeních a pneumatických systémech, v nichž se nepoužívá olej.

Technické údaje

SKF logo