Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řada X-ECOPUR

Polyuretany řady X-ECOPUR mají větší tvrdost než ECOPUR.

V porovnání se standardními materiály mají tvrdé polyuretany skoro stejnou pevnost v tahu a prodloužení při přetržení, při výrazně vyšším o 100% modulu napětí a také vyšší pevnosti v roztržení. Například pevnost v tahu je na stejné úrovni jako u standardních materiálů. Materiály X-ECOPUR mají větší odolnost proti vytlačení než standardní polyuretany, a proto mohou být použity při vyšších tlacích při stejných rozměrech tvaru. Materiály X-ECOPUR mají zvýšenou odolnost proti opotřebení, prodlouženou životnost a výrazně sníženou tendenci vzniku jevu stick-slip v porovnání se standardními polyuretany.

X-ECOPUR

Složení X-ECOPUR poskytuje vynikající třecí vlastnosti a odolnost proti opotřebení stejně jako odolnosti proti vysokému tlaku. Z tohoto důvodu je tento materiál velmi vhodný jako kompozitní těsnění, pro stírací kroužky pracující v náročných provozních podmínkách stejně jako pro speciální plastové díly, které vyžadují vysokou pružnost a vynikající schopnost vrátit se do původního stavu.
Vzhledem k výjimečné odolnosti proti vytlačení mohou těsnění z tohoto materiálu pracovat při vyšších tlacích a s většími vůlemi než těsnění ze standardních polyuretanů a směsí PTFE.

X-ECOPUR H

Ve srovnání se standardním materiálem H-ECOPUR se X-ECOPUR H vyznačuje podstatně vyšší tvrdostí. Složení materiálu ze speciálních surovin zajišťuje vynikající vlastnosti tření a opotřebení, jakož i odolnost proti tlaku. Tento materiál se vyznačuje vynikající chemickou odolností a odolností proti hydrolýze v aplikacích s minerálním olejem, biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami (HETG, HEES atd.) a kapalinami na bázi vody (HFA a HFB).

X-ECOPUR S

Ve srovnání se standardním materiálem S-ECOPUR se X-ECOPUR S vyznačuje vyšší tvrdostí a dale zlepšenými kluznými vlastnostmi. X-ECOPUR S má lepší odolnost proti vytlačení než standardní materiál, a proto těsnění z tohoto materiálu mohou být použity při vyšších tlacích za předpokladu, že jsou používány stejné profily. 
X-ECOPUR S je velmi vhodný pro provozní podmínky s nedostatečným mazáním. V závislosti na celkových provozních podmínkách může rovněž vydržet chod bez mazání.

Technické údaje

SKF logo