Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecoflas

SKF Ecoflas je jedinečný fluoroelastomer založený na střídavém kopolymeru tetrafluoretylenu a propylenu (TFE/P). Tento materiál je z chemického hlediska srovnatelný s fluorkaučukovou pryží.

SKF Ecoflas má následující vlastnosti:

  • vysoká odolnost proti minerálním olejům
  • vynikající odolnost proti horké vodě a páře až do 230 °C
  • výborná odolnost proti kyselým plynům a aminům
  • výborná odolnost proti brzdovým kapalinám (na bázi glykolu, minerálního nebo silikonového oleje) a nehořlavým hydraulickým kapalinám
  • dobrá odolnost proti záření

Ve srovnání s fluorkaučukovou pryží vykazuje SKF Ecoflas poněkud vyšší pevnost v tahu a podobnou tepelnou odolnost.

Technické údaje

SKF logo