Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecoflon 3

SKF Ecoflon 3 (PTFE + 40% bronzu) se vyznačuje vyšší pevností v tlaku, lepšími kluznými vlastnostmi a tepelnou vodivostí než SKF Ecoflon 1.

Technické údaje

SKF logo