Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém SKF SEAL JET DD 010

Stroj a materiály pro lokální výrobu těsnění podle potřeby

Systém SKF SEAL JET DD
Řešení SKF SEAL JET umožňuje distributorům používat obráběná těsnění od společnosti SKF a přizpůsobovat je tak místním potřebám, zhotovovat správné profily a rozměry, a to přímo v jejich výrobním zařízení.
Distributoři tak mohou snížit skladové zásoby a tím i náklady na manipulaci (není nutné skladovat jednotlivé/malé objemy těsnění) a zvyšovat tak celkovou dostupnost nabízených řešení těsnění, včetně standardních profilů v nestandardních rozměrech.
Stroj SKF SEAL JET DD je vybaven vlastním navrženým softwarem a vysoce přesnýmim obráběcími nástroji. Využívá také počítačové číslicové řízení (CNC) k obrábění těsnění v požadovaný okamžik. Umožňuje tak personálu společnosti SKF nabízet řešení těsnění a příslušné profily jednotlivým zákazníkům, bez potřeby profesionální obsluhy, nákladných nástrojů, forem nebo rozsáhlých technických aplikačních znalostí.
Technická a prodejní podpora od společnosti SKF poskytuje distributorům přístup k celému portfoliu těsnění SKF, včetně přizpůsobených a standardních řešení.

SKF SEAL JET DD Faber testimonial movie

SKF logo