Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MEA 14B

MEA 14B
Zařízení VK se používá pro určení vibrací a vlnovitosti v ložiscích a dílech po jejich výrobě.

V případě zařízení VK je snímač umístěn v kontaktu s ložiskem nebo dílem a elektronické zařízení poté měří vibrace. Přístroj MEA 14B může provádět kalibrace na každém digitálním zařízení VK. Přístroj MEA 14B je schopný tří typů kalibrace:
  • kalibrace snímače
  • kalibrace přístroje
  • kalibrace snímače spolu s elektronikou (volitelná možnost je také kalibrace filtru).
Kalibrační jednotka VK MEA 14B je navržena tak, aby splňovala nejvyšší možné požadavky na moderní vybavení, včetně vysoké úrovně přesnosti, uživatelské přívětivosti a všech potřebných funkcí.

MEA 14B

SKF logo