Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby spolehlivostního inženýrství

Lidé a znalosti – propojení vašeho světa s naším

Zkušenosti z poradenství ve výrobě a zpracovatelském průmyslu. Špičková odbornost v aplikačním inženýrství a bezdemontážní diagnostice. Zkušenosti z výroby a znalosti v oboru spolehlivosti rotačních strojů. Kombinací všech těchto oblastí vytvořila společnost SKF jedinečnou nabídku strategických a taktických služeb, které vás spojují s našimi lidmi a znalostmi při řešení vašich problémů a zavádění zdokonalení.

Osvědčený proces zdokonalování

Začínáme osvědčeným procesem hodnocení, v jehož rámci zjišťujeme příležitosti ke zdokonalení v závodě a vyvíjíme řešení. Cílem je začlenit podnikové cíle, aplikační výzvy a organizační kulturu do komplexního plánu vedoucího ke zvýšení spolehlivosti. Následně uplatňujeme naši osvědčenou metodiku optimalizace účinnosti výrobních prostředků (AEO – Asset Efficiency Optimization), která vám umožní vyrábět více bez zvýšení kapitálových výdajů na nové vybavení a v konečném důsledku zvýší návratnost vašich aktiv. Služby spolehlivostního inženýrství od SKF, které jsou k dispozici po celém světě, vám mohou pomoci při vývoji strategií a postupů vedoucích ke zlepšení hospodářských výsledků.

Řešení:

 • Hodnocení a srovnávání
 • Strategické plánování
 • Vyvážený přehled výkonnostních metrik
 • Klíčové ukazatele výkonnosti
 • Analýza rizik
 • Posouzení strategie údržby
 • Posouzení výkonnosti výrobních prostředků
 • Řízení zásob
 • Plánování práce a časové rozvrhy
 • Technické konzultace
 • Spolehlivostní inženýrství
 • Správa nákladů životního cyklu
 • Podpora počítačových systémů řízení údržby nebo
  systémů podnikového řízení výrobních prostředků
 • Inženýrské služby kontroly a údržby nových konstrukcí
 • Organizační rozvoj
SKF logo