Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Management mazání SKF

Vydejte se směrem k používání programu mazání světové kvality

Program komplexního řešení mazání strojů může být definován jako souhrn všech aktivit realizovaných v daném provozu za účelem zajištění dostupnosti toho správného maziva v odpovídajícím množství na správném místě, ve správný okamžik a za použití správné metody.

Výhody mazacího programu světové kvality jsou spojeny s redukcí nákladů u:
  • Odstávek
  • Náhradních dílů
  • Lidské práce
  • Přesčasů 
  • Spotřeby energie

Jsou způsobeny především:

  • Znečištěním maziva
  • Chemickou degradací maziva
  • Výběrem nesprávného maziva
  • Nedostatečnými nebo zavádějícími informacemi

Program komplexního řešení mazání SKF definuje strukturovaný proces, který vám pomůže vytvořit kvalitní program mazání a překonat tyto komplikace.

Tento proces se skládá z pěti hlavních kroků:

SKF analýza potřeb zákazníka 
Konzultanti společnosti SKF provedou ve vaší firmě první analýzy, aby byli schopni určit úroveň kvality vašeho programu mazání a určit kroky, které budou následovat. Obvykle se jedná o jednodenní proces
SKF audit mazání

Pokud je struktura vašeho provozu velmi složitá, nebo pokud již zákazník implementoval základní vylepšení směřující k dosažení světové úrovně mazání, je doporučeno provést detailní posouzení situace. Obvykle se jedná o proces trvající jeden týden.

Návrh zlepšení
Po získání potřebných informací společnost SKF zformuluje návrh konkrétních kroků, které pomůžou vylepšit program mazání v souladu se specifickými požadavky zákazníka.
Návrh a provedení

Poté, co bylo vše projednáno a odsouhlaseno, může SKF pomoci s implementací navržených zlepšení. Tato podpora může mít formu služeb v oblastech vybavení, školení, konzultací nebo dokonce vlastního provedení konkrétních úkolů.
Optimalizace
Za účelem změření účinnosti programu se doporučuje provést kontrolní posudek. Tím se obvykle otevře prostor pro nové možnosti zlepšování, které vás povedou blíže a blíže k dosažení vašich cílů.


Pokud máte o tyto služby zájem, kontaktujte nejbližší pobočku SKF, nebo nám pošlete email


SKF logo