Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Školení mazacích systémů

Mazací systémy SKF předávají své rozsáhlé znalosti získané za desítky let praxe prostřednictvím speciálního technického školení souvisejícího s produkty. SKF získala značné odborné znalosti na základě úzké spolupráce s se zákazníky ve vývoji řešení a služeb upravených podle přání zákazníků. 

Školení zákazníků umožňuje uživatelům profitovat z našich znalostí a uplatnit je v praxi.

Pokud máte zájem se zúčastnit jednoho z našich školení zaměřeného na mazací systémy, kontaktujte nás nebo vašeho místního distributora mazacích systémů SKF. 
SKF logo