Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba mechanických zařízení

Manažeři údržby dnes čelí nelehkému úkolu: Přestože je jejich personál velice dobrý, stále má velké množství strojů o které se musí starat a nemusí tak pokaždé do detailu sledovat přesné postupy údržby. Údržba zařízení je navíc stále komplikovanější z důvodu neustávajícího technologického pokroku a stále náročnějších environmentálních a bezpečnostních zákonů, což zvyšuje nároky na tuto pozici více, než kdykoliv dříve.

SKF si je vědoma potřeby dodatečných zdrojů a nabízí široké spektrum služeb, které pomohou společnostem dosáhnout jejich cílů v oblasti údržby.
SKF logo