Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby renovace a údržby

Renovace je klíčovým prvkem, který přispívá ke snižování nákladů na životní cyklus průmyslového vybavení. Mezi její celkové přínosy patří:
  • prodloužená provozní trvanlivost součástí
  • snížené náklady na údržbu
  • zvýšená spolehlivost, provozuschopnost a produktivita
  • menší pravděpodobnost poruch
  • udržování stavu zásob náhradních dílů
  • lepší celková spolehlivost výrobních prostředků
  • zajištění podkladů pro zlepšení spolehlivosti

Snižování negativního vlivu na životní prostředí má v současné společnosti stále větší význam a renovace může být významným příspěvkem k vyšší udržitelnosti, protože omezuje spotřebu energie a přírodních zdrojů.

SKF má v oblasti renovace desítky let zkušeností. Naše servisní centra nabízí profesionální služby v oblasti renovace, repasování, modernizace či inovace klíčových průmyslových součástí a systémů.

Služby renovace společnosti SKF poskytují vyhrazená moderní servisní centra, která jsou strategicky rozmístěna po celém světě. Základem těchto služeb jsou postupy a procesy definované společností SKF s ohledem na kvalitativní a výkonnostní požadavky kladené na průmyslové součásti.

SKF může prostřednictvím komplexního partnerství nabídnout nákladově výhodná řešení pro celkovou optimalizaci životního cyklu výrobku a provozních nákladů.
SKF logo