Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Generelle betingelser

Generelle salgsbetingelser

SKF-koncernen anvender Generelle Salgsbetingelser, der har til formål at forenkle forhandlinger og at rationalisere håndteringen af kontrakter og kontraktrelationer.

For hvert land i SKF-koncernen findes der en version, som gælder for det pågældende land.

Til international handel inden for Europa anbefaler SKF-koncernen brug af Orgalime's General Conditions for Supply (S2012) og Supply and Erection (SE01). Flere oplysninger findes her: www.orgalime.org 


Vores leveringsbetingelser kan du læse mere om ved at klikke på et af nedenstående link.

Generelle betingelser for teknisk assistance og rådgivning

Al teknisk assistance eller rådgivning, som leveres af SKF-koncernen, det være sig skriftligt eller mundtligt, er underlagt SKF's generelle betingelser for teknisk assistance og rådgivning, som kan læses ved at klikke på nedenstående link.
SKF logo