Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

SKF tager beskyttelse af personoplysninger og personlig integritet alvorligt. Repræsentanter for SKF's kunder, leverandører og andre interessenter som f.eks. samarbejdspartnere eller studerende, som er i kontakt med SKF (i det følgende kaldet "partner") skal kunne have tillid til, at SKF respekterer beskyttelsen af deres personoplysninger og overholder gældende lovgivning og forskrifter ved indsamling og behandling af oplysninger, som kan bruges til at identificere en person (i det følgende kaldet "personoplysninger"). Oplysningerne i dette dokument gælder, medmindre SKF har kommunikeret andet på tidspunktet for indsamlingen af personoplysningerne.

Denne type personoplysninger indsamler vi

SKF kan indsamle personoplysninger direkte fra en partner, som mødes med SKF's medarbejdere, besøger SKF's websteder, åbner nyhedsbreve, downloader SKF-materialer eller bruger SKF's produkter eller serviceydelser.
SKF indsamler og behandler partneres personoplysninger til følgende formål:

  1. Til varetagelse af SKF's forpligtelser i henhold til eller ved indgåelse af et kontraktligt forhold mellem SKF og en partner. 
  2. Til fremme af effektiv kommunikation og effektive relationer mellem SKF og partneren (styring af kunderelationer). 
  3. Til håndtering af forespørgsler eller andre anmodninger vedrørende SKF's produkter og serviceydelser. 
  4. Til at sikre overholdelse af juridiske forpligtelser og til håndhævelse af kontrakter. 
  5. Til styring af sikkerheden relateret til SKF's produkter, serviceydelser, immaterielle rettigheder og andre tilbud. 
  6. Til analyse af salgsdata, og hvordan en partner interagerer med SKF's produkter og serviceydelser med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og indholdet af sådanne produkter og serviceydelser. 
  7. Til markedsføring, undersøgelser og kommunikation. 
  8. Til at gøre det muligt for brugere med adgangskoder at genbesøge visse websider uden at skulle indtaste oplysninger, som de allerede har indtastet tidligere, ved hjælp af cookies. 
  9. Til indsamling af statistik relateret til mønstre og tendenser for browsing på SKF's websider eller brug af andre applikationer eller software.
Videregivelse af personoplysninger til tredjemand

SKF vil ikke videregive en partners personoplysninger til en tredjemand, hvis det ikke er påkrævet for at opfylde et af de ovenfor nævnte formål. Enhver overførsel af personoplysninger til en tredjemand inden for EU/EØS vil kun finde sted, hvis modtageren overholder SKF's interne regler for beskyttelse af personoplysninger. Enhver overførsel af personoplysninger til en tredjemand uden for EU/EØS vil være baseret på EU-modellens bestemmelser eller lignende konstruktioner som f.eks. bindende virksomhedsregler eller U.S. Privacy Shield.

Dine rettigheder

Når behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, kan en partner til enhver tid trække sit samtykke tilbage, forudsat at tilbagetrækningen af samtykket ikke påvirker lovligheden af den tidligere behandling, eller såfremt der er andre juridiske grunde til behandlingen.
En partner har i medfør af gældende databeskyttelseslovgivning ret til: (i) at modtage information om, hvilke personoplysninger om partneren SKF behandler; (ii) at modtage adgang til sådanne oplysninger og om nødvendigt få oplysningerne ændret, så de er korrekte; (iii) at få slettet de personoplysninger, der vedrører partneren; (iv) at begrænse SKF's behandling eller måden SKF behandler partnerens personoplysninger på; (v) at modtage en kopi fra SKF af de personoplysninger, som partneren har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger

SKF behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse
og datasikkerhed og i overensstemmelse med ISO 27001 vedrørende informationssikkerhed.

Opbevaringsperiode

SKF opbevarer kun partnerens personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på at opfylde de formål, som de blev indsamlet til. Bemærk, at SKF kan være underlagt en juridisk eller kontraktlig forpligtelse til at opbevare personoplysningerne, hvilket kan nødvendiggøre, at de opbevares i længere perioder.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at kontakte os ved at bruge nedenstående oplysninger. Du har også ret til at kontakte eller indgive en klage hos din lokale databeskyttelsesmyndighed.

SKF's databeskyttelsesrådgiver
SKF-koncernens hovedkvarter
SE-415 15 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

SKF logo