Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF Extended Life Plain Bearings

Næsten vedligeholdsfri og miljøvenlige

Næsten vedligeholdsfri og miljøvenlige
Stål/stål-sfæriske glidelejer kræver typisk eftersmøring som en del af det regelmæssige vedligeholdsprogram. Det nye smørefedt, der pumpes ind i lejet, fjerner forurenende stoffer og slidrester samt fordeler fedtet. Eftersmøring forlænger lejets levetid, men udgør også en ekstraudgift. Uanset om ekstraudgifterne går til arbejdsløn, driftstop, indkøb af nyt smørefedt eller bortskaffelse af brugt smørefedt, bliver det til mange penge over tid.

For at reducere disse udgifter har SKF lanceret SKF Extended Life Plain Bearings. Disse forseglede stål/stål-sfæriske glidelejer kræver, under normale forhold, ikke eftersmøring i applikationer, hvor niveauet af forurenende stoffer er rent til moderat. Under sådanne forhold holder de mindst lige så længe som standard stål/stål-glidelejer, også selvom standardlejerne eftersmøres i overensstemmelse med de anbefalede vedligeholdsplaner. Fordi SKF Extended Life Plain Bearings under normale forhold ikke kræver eftersmøring, reduceres risikoen for lejesvigt.

Produktegenskaber

 • Robuste stål/stål-lejer
 • Kraftige LS-tætninger med tre læber
 • Høj grad af modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
 • Optimeret tribologisk system
 • Fra fabrikken fyldt med højeffektivt, giftfrit smørefedt
 • Kan med hensyn til dimensioner udskiftes med stål/stål-lejer af standardtypen

Fordele for brugeren

 • Øger driftstid og produktivitet
 • Eliminerer stort set tidlige lejesvigt, der skyldes dårlige smøringsforhold
 • Reducerer den samlede Cost of Ownership
 • Øger modstandsdygtigheden over for korrosion
 • Minimerer udskilning af smørefedt til omgivelserne

Almindelige applikationer

SKF logo