Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's kvartalsrapport for første kvartal 2013

2013 april 17, 08:00 CEST

Tom Johnstone, President & CEO:
"SKF leverede en god solid præstation i kvartalet på trods af at salget var lavere end forventet og væsentligt lavere end rekordsalget i første kvartal sidste år. De skridt, som vi tager for at justere vores omkostninger giver resultater, hvilket kan ses på den positive udvikling af den sekventielle margin.
Der er fortsat usikkerhed og forsigtighed på markedet, og dette påvirkede vores salg mere end forventet især på vores industrimarkeder og Nordamerika.
Købet af Blohm + Voss Industries blev afsluttet i første kvartal og vil styrke vores position i den maritime industri. I april på Hannover messen lancerede vi en række nye løsninger såsom SKF Insight ™, den nye trådløse og selvforsynende overvågnings sensor og -løsning, som vil gøre det muligt for os at hjælpe vores kunder endnu bedre med at forbedre ydeevnen samt reducere driftsstop og omkostninger.
Fremadrettet, er det ikke let at forudse efterspørgslen grundet alle de blandede signaler, økonomien giver. Men mens efterspørgslen i andet kvartal ventes at være uændret sekventielt og lavere i forhold til sidste år føler jeg, at vi i løbet af kvartalet, vil begynde at se en langsom forbedring.”


Nøgletal

Q1 2013

Q1 2012

Nettoomsætning, MSEK

15.152

16.931

Driftsoverskud, MSEK

1.480

2.136

Bruttoavance, %

9,8

12,6

Overskudsgraden eksklusive engangsomkostninger, %

11,4

12,6

Overskud før skat, MSEK

1.237

1.956

Nettooverskud, MSEK

818

1.326

Resultat pr. aktie, SEK

1,74

2,81Driftsresultatet er påvirket af engangsomkostninger på omkring MSEK 250.

Nettoomsætning år til år, i SEK,

tilskrives:

Volumen

Pris/sammensætning

Struktur

Valuta
effekt

I alt

Q1 2013

-8,7 %

0,7 %

1,5 %

-4,0 %

-10,5 %Salget i første kvartal i lokale valutaer og eksklusive struktur faldt med 10% i både Europa og Nordamerika, med 7% i Asien og med 6% i Mellemøsten og Afrika I Latinamerika steg det med 8%.
Produktionsniveauet i fjerde kvartal var betydeligt lavere end resten af året.

Markedsudsigter for andet kvartal 2013

Efterspørgsel sammenlignet med andet kvartal 2012
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være lidt lavere for koncernen. Den forventes at være relativt uændret i Europa, lidt højere i Nordamerika og højere i Asien og Latinamerika. Efterspørgslen forventes at være lavere for Industrial Market, Strategic Industries og Industrial Market, Regional Sales og Service og lidt lavere for SKF Automotive.

Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2013

Efterspørgslen på SKF’s produkter og serviceydelser forventes at blive relativt uforandret for koncernen, inden for alle forretningsområder og i alle geografiske regioner. Den forventes at være en anelse højere i Latinamerika. Efterspørgslen forventes at være relativt uændret for alle divisioner.

Produktion
Produktionen forventes at blive lavere set over hele året og højere sammenlignet med første kvartal.

Göteborg, den 17. april 2013

Aktieselskabet SKF
(publ)


SKF AB er underlagt pligt til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 08.00 den 17. april 2013.<1/
SE: +46 (0) 31 337 24 00
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's førstekvartalsresultater på IR-websiden.
the IR website.

investors.skf.com/quarterlyreporting

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Pressemappe Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investorrelationer Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2012 havde SKF en omsætning på SEK 64.575 millioner og 46.775 medarbejdere. www.skf.com

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.


Download pressemappe

Pressemappe (286 KB)

SKF logo