Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Intelligente lejer gør en verden til forskel

 • Historie

  2014 oktober 28, 09:00 CEST

  På Hannovermessen i 2013 løftede SKF sløret for en ny og innovativ teknologi, som havde potentialet til at revolutionere den måde, teknikere anvender og kommunikerer med lejer på. Den nye teknologi, SKF Insight, bestod af en selvforsynende og intelligent trådløs miniaturesensor, der var integreret i lejets kerne. Teknologien gav for første gang teknikere mulighed for at overvåge driftsforholdene i et leje inde i en maskine i realtid. Det betød, at det blev muligt at planlægge og forhindre slitage og potentielt svigt af lejet i stedet for som førhen blot at forudsige det.

  Nu, 18 måneder senere, er teknologien i valideringsfasen, og den har udsigt til at blive anvendt i praksis inden for en række forskellige brancher. Men før vi kigger nærmere på disse, kaster vi et blik på, hvad der gør SKF Insight så revolutionerende.

  Insight-projektet opstod på baggrund af det faktum, at ganske få lejer svigter under drift som følge af normale driftsforhold. Faktisk skyldes de fleste svigt under drift forkert brug, forsømmelighed, smøreproblemer eller driftsforhold, som ikke blev forudset, da maskinen i sin tid blev designet, eller da lejespecifikationerne blev fastlagt. 

  Traditionelt set går tilstandsovervågning ud på at holde øje med tidlige tegn på svigt ved at måle vibrationsniveauet. Vibrationssignaler opstår normalt, når de første små stålfragmenter begynder at skalle af ringenes eller rulleelementernes løbering. Når skaden når det omfang, hvor den kan registreres ved hjælp af konventionelle sensorer, er det allerede for sent, idet lejet allerede har taget så stor skade, at dets ydeevne og levetid er påvirket.

  SKF's teknikere gav sig til at spekulere over, hvad der mon ville ske, hvis man i stedet for at bruge eksterne overvågningsenheder gjorde det muligt for lejet selv at registrere de kritiske parametre, som påvirker dets umiddelbare driftsmiljø, og derefter gjorde disse oplysninger tilgængelige for anlæggets operatør eller maskinproducenten i realtid via en trådløs forbindelse.

  Hvis driftsforholdene kan overvåges på denne måde, kan man forhindre potentielle skader eller i det mindste identificere dem, før de bliver for store, og man kan foretage afhjælpning, mens maskineriet kører. Det ville sikre, at dyre og forstyrrende svigt undgås, hvilket reducerer de samlede ejeromkostninger og giver maskinen en meget længere levetid.

  Den løsning, der blev udviklet, anvender miniaturesensorer og intelligente trådløse komponenter, som er integreret i lejet og forsynes med strøm fra applikationsmiljøet idet lejet roterer. Løsningen er derfor fuldstændig selvforsynende; den kræver ingen kabler til strømforsyning eller sensoroutput, og når enheden er installeret, kører den uafhængigt.

  Den intelligente trådløse kommunikationsteknologi inde i lejet gør, at enheden kan anvendes i miljøer, hvor traditionelle trådløse netværk ikke fungerer korrekt. Den gør det også muligt at konfigurere lejer i intelligente netværk, som kommunikerer via trådløse gateways.

  Et SKF Insight-leje kan overvåge belastningen, kvaliteten af smøringen, driftshastigheden, temperatur og vibrationer samt registrere ændringer i lejestålets mikrostruktur, hvilket giver en tidlig advarsel, før der opstår skader på makrostrukturniveauet. Dataene kan derefter transmitteres via cloudservere enten til en lokal operatør, som kan modtage dem via en specialiseret app på en smartphone eller en tablet, eller til et fjernovervågningscenter. I begge tilfælde fortolker diagnostiske værktøjer dataene og registrerer afvigelser fra de optimale driftsforhold, herunder for høje belastninger, afstikkere fra driftsforløbet og kontaminering af smøremidlet, så driftsforholdene straks kan ændres, f.eks. ved tilførsel af smøremiddel, afhjælpning af forbigående belastninger osv.

  Da lejerne er selvforsynende, kan de anvendes i applikationer, hvor det tidligere har været umuligt at integrere sensorer i hjertet af en maskine. Det repræsenterer ikke alene et vigtigt fremskridt inden for tilstandsbaseret vedligehold i realtid, det giver os også en meget bedre forståelse af driftsmiljøet, hvilket for eksempel kan gøre det muligt at opklassificere en maskine ved at forlænge dens levetid eller øge dens nominelle effekt i forhold til de oprindelige specifikationer. 

  Et af formålene med SKF Insight-teknologien er at gøre tilstandsovervågning bredere anvendeligt og tilgængeligt, særligt i applikationer, hvor det tidligere har været betragtet som umuligt eller upraktisk. Det er en af årsagerne til, at teknologien prøves af i udfordrende brancher såsom vindenergi, jernbane og stålfremstilling.

  Vindmølleparker kan ligge på fjerne, svært tilgængelige steder. I nogle offshoreapplikationer er omkostningerne ved at udskifte et hovedleje i en vindmølle så store, at det underminerer de økonomiske fordele, der er ved at bygge vindmøllen i første omgang. Det giver derfor god mening, ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, at registrere belastninger og smøreforhold under drift og at iværksætte tiltag, der gør, at man undgår skadelige forhold.

  SKF samarbejder aktuelt med flere kunder om at integrere SKF Insight-teknologien og udvikle intelligente lejer til overvågning af vindmøller. Det betyder, at dynamiske lejedata kan måles under den faktiske drift og sendes trådløst til fjernovervågningscentre eller til lokale vedligeholdsteams. Den løsning, der arbejdes på lige nu, gør det muligt at overvåge lejets hastighed, vibration, temperatur og smøreforhold og kan eftermonteres, hvilket betyder, at den umiddelbart kan forbedre driftspotentialet for titusindvis af vindmøller verden over. 

  En lignende løsning til hjul og lejer i jernbaneindustrien er under udvikling. Der er tale om sikkerhedskritiske komponenter, som normalt udskiftes med faste intervaller uanset tilstand. Ved at montere SKF Insight bliver det muligt at skabe en ekstremt omkostningseffektiv metode til indsamling af tilstandsovervågningsdata, så lejets levetid, og dermed udskiftningsintervallerne, kan fastslås nøjagtigt på grundlag af faktiske snarere end forudsagte driftsforhold. 

  Intelligent lejeteknologi åbner helt nye dimensioner, både inden for tilstandsbaseret overvågning og inden for maskiners design, drift og levetid. Innovationer såsom SKF Insight gør det nu for første gang muligt at levere de kritiske værktøjer og data, som teknikere og virksomhedsledere har brug for for at maksimere effektiviteten, produktiviteten og rentabiliteten af deres maskiner.

  Aktieselskabet SKF
  (publ)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden.

  I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
  ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (421 KB)

SKF logo