Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's kvartalsrapport for første kvartal 2015

2015 april 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, President og CEO:
"Efterspørgslen var på linje med vores forventninger med en omsætningsvækst i lokale valutaer på 1,4 % Der var en øget omsætning inden for alle tre forretningsområder målt i lokale valutaer. Geografisk set var der fortsat gode vækstrater i Asien, mens tallene var stort set uændrede for Europa og Latinamerika. I Nordamerika oplevede vi en vis nedgang på grund af lavere aktivitet inden for nogle af vores nøgleindustrier. Driftslikviditeten var god, selvom vi opbyggede en vis driftskapital i løbet af kvartalet på grund af sæsonbetonede udsving.
Der har været høj fokus på at implementere det allerede annoncerede omstrukturerings-
program, og jeg er godt tilfreds med de resultater, vi har opnået indtil nu, hvilket er ca. 40 %.
Den høje fokus på innovationer fortsætter i hele organisationen, og vi har lanceret flere nye innovationer, som hjælper vores kunder med at forbedre deres produktivitet og reducere deres energiforbrug. Vi har for eksempel introduceret et nyt, overordnet koncept for lejers levetid, hvilket giver kunderne meget bedre muligheder for at tage hensyn til de faktiske forhold, når de skal beregne levetiden for SKF-lejerne i deres maskiner.
Når vi kigger frem, er der stadig en vis usikkerhed set fra et overordnet perspektiv. Vi forventer fortløbende og år-til-år, at efterspørgslen vil være relativt uændret for koncernen.
Jeg er også meget glad for at kunne byde velkommen til ny Senior Vice President og CFO for koncernen Christian Johansson."


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Nettoomsætning, MSEK19.45416.734
Driftsoverskud, MSEK1.7212.024
Bruttoavance, %8,812,1
Engangsomkostninger (- omkostninger, + indtægter)-655117
Driftsoverskud ekskl. engangsomkostninger, MSEK2.3761.907
Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %12,211,4
Overskud før skat, MSEK1.5921.787
Nettooverskud, MSEK1.1651.275
Resultat pr. aktie, SEK2,462,72

Engangsomkostningerne i 1. kvartal 2015 inkluderer SEK -535 millioner til det igangværende omkostningsreduktionsprogram, og resten relaterer sig til afskrivninger på aktiver.

31. marts 201531. december 201431. marts 2014
Nettodriftskapital, % af årlig omsætning32,130,632,8
ROCE for de seneste 12 måneder, %12,613,98,4
Nettogæld/egenkapital, %122,2126,6117,6
Nettogæld/EBITDA, %3,23,04,2


Ændring i nettoomsætning år-til-år, %:OrganiskStrukturelValutaI alt
Q1 20151,4014,916,3


Organisk omsætningsændring i lokale valutaer, pr. region år-til-år, %:EuropaNordamerikaLatinamerikaAsienMellemøsten og Afrika
Q1 20151,0-2,40,45,614,2

Markedsudsigter for andet kvartal 2015

Efterspørgsel sammenlignet med andet kvartal 2014
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være relativt uændret for koncernen og for Europa. Den forventes at være højere for Asien og en smule lavere for Nord- og Latinamerika. Når det gælder forretningsområderne, forventes efterspørgslen for både industrisegmentet og bilsegmentet at være relativt uændret, mens den for specialsegmentet forventes at være en smule højere.

Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2015
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være relativt uændret for koncernen, Europa og Nordamerika. Den forventes at være højere for Asien og en smule lavere for Latinamerika. Når det gælder forretningsområderne, forventes efterspørgslen for både industrisegmentet og bilsegmentet at være relativt uændret, mens den for specialsegmentet forventes at være en smule højere.

Produktion
Produktionen forventes at være relativt uændret år-til-år og sammenlignet med første kvartal.

Gøteborg, den 17. april 2015

Aktieselskabet SKF
(publ.)

Der er afholdt en telefonkonference den 17. april kl. 09.00 (CET), 08.00 (UK):
SE: +46 8 5033 6538
UK: +44 20 3427 1902
US: +1 212 444 0895

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's førstekvartalsresultater på IR-websiden.investors.skf.com/quarterlyreporting

SKF AB er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 08.00 den 17. april 2015.

Download pressemappe

Komplet rapport i pdf (361 KB)

SKF logo