Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's årsberetning 2015

2016 februar 02, 13:00 CET

Gøteborg, den 2. februar 2016:

Alrik Danielson, President and CEO:

"Kundeefterspørgslen udviklede sig i overensstemmelse med vores forventninger i løbet af kvartalet med undtagelse af Nordamerika, der oplevede et skarpere fald end forventet, hvilket afspejledes i både en lavere efterspørgsel og nedbringelse af varelagre i forsyningskæden. Salg i lokal valuta faldt med 5 %, hvilket primært skyldes lavere salgsvolumener på Industrial Market, der ikke kunne modvirkes af øgede volumener på Automotive Market.

I lyset af de udfordrende markedsbetingelser rettede vi en betydelig indsats mod at styre vores balance og justere vores organisationsstruktur og vores måder at arbejde på i årets løb.

Med dette i tankerne er jeg glad for at kunne rapportere et fortsat stærkt likviditetsniveau, en faldende nettodriftskapital og reduceret nettogæld.

De strukturelle ændringer, vi har implementeret i årets løb, har gjort os mere trimmede og mere fokuseret på at understøtte vores kerneforretning: lejer og løsninger, der understøtter effektiviteten i maskiner med rotationsaksler. Vores program for omkostningsreduktion er leveret rettidigt og påvirker 2.100 medarbejdere. Derudover er midlertidigt ansatte og kontraktansat personale reduceret med ca. 400. Aktivitetsbaserede omkostningsreduktioner fortsætter på tværs af koncernen, og det samme gør vores indsats for at frasælge forretninger, der er uden for vores kerneområde.

Med henblik på at afspejle markedsbetingelserne, konkurrencelandskabet og de industrielle aktivitetsniveauer, vi forudser, og den deraf følgende omformning af selskabet, er koncernens finansielle mål blevet justeret. De nye mål er, over en forretningscyklus, at opnå en organisk salgsvækst på 5 % i lokale valutaer og en rapporteret bruttoavance på 12 % iht. IFRS. På kapitalsiden har vi øget vores ambition om at styre vores driftskapital på en effektiv måde, og det nye mål er at nå en nettodriftskapital på 25 % af salget. Målet for afkast på den arbejdende kapital (ROCE) er blevet justeret til 16 % som en konsekvens af målet for bruttoavancen. Vores mål om at nå et nettogæld-egenkapital-forhold på 80 % forbliver uændret. Selv om vi har mere hårdt arbejde foran os, mener jeg, at disse mål kan nås.

Ved overgangen til det første kvartal i 2016 forventer vi, at den makroøkonomiske usikkerhed fortsætter. Som følge deraf forventer vi, at efterspørgslen vil være relativt uændret sekventielt, men en anelse lavere år-til-år.

De markeder, vi opererer i, forbliver udfordrende, men jeg er overbevist om, at vi vil drage fordel af de strukturelle ændringer, vi har implementeret, og af vores øgede fokus på kundeapplikationer."

Key figures, SEKmQ4 2015Q4 201420152014
Nettoomsætning18.21518.49975.99770.975
Driftsoverskud ekskl. engangsomkostninger1.7262.0788.6558.291
Bruttoavance ekskl. engangsomkostninger, %9,511,211,411,7
Engangsomkostninger i driftsoverskuddet-687-470-1.687-490
Driftsoverskud1.0391.6086.9687.801
Bruttoavance, %5,78,79,211,0
Resultat før skat, ekskl. operationelle og finansielle engangsomkostninger 1.6261.7637.8577.258
Overskud før skat6531.2935.8346.668
Nettolikviditet efter investeringer, før finansiering1.9662.1266.4162.137
Ændring i nettoomsætning år-til-år, %:OrganiskStrukturelValutaI alt
Q4 2015-5,2-1,04,7-1,5
Hele året -2,6-0,510,27,1
Organisk omsætningsændring i lokale valutaer, pr. region år-til-år, %:EuropaNordamerikaLatinamerikaAsienMellemøsten og Afrika
Q4 20150,3-12,7-0,5-8,710,8
Hele året0,4-8,10,5-4,213,2

Forslag til udbytte
Bestyrelsen har besluttet at foreslå en uændret dividende på SEK 5,50 pr. aktie på den årlige generalforsamling.


Markedsudsigter for første kvartal 2016

Efterspørgsel sammenlignet med første kvartal 2015
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være lidt lavere for koncernen. Efterspørgslen inden for Automotive Market og Specialty Business forventes at være relativt uændret, mens efterspørgslen inden for Industrial Market forventes at være lavere. Efterspørgslen forventes at være relativt uændret i Europa, lidt lavere i Asien og Latinamerika og betydeligt lavere i Nordamerika.

Efterspørgsel sammenlignet med fjerde kvartal 2015
Efterspørgslen efter SKF's produkter og serviceydelser forventes at være relativt uændret for koncernen. Efterspørgslen inden for Automotive Market forventes at være højere, efterspørgslen inden for Speciality Business forventes at være lidt højere, og efterspørgslen inden for Industrial Market forventes at være relativt uændret. Efterspørgslen forventes at være højere i Europa, lidt lavere i Nordamerika og lavere i Latinamerika og Asien.

Der vil blive afholdt en telefonkonference den 2. februar 2016kl. 14:00 (CEST):
SE: +46 8 5065 3937
UK: +44 20 3427 1904
US: +1 646 254 3365

Du kan finde alle oplysninger vedrørende SKF's årsresultat for 2015 på IR-websiden. 

Aktieselskabet SKF
(børsnoteret)

SKF AB er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne heri i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev sendt til offentliggørelse kl. 13.00 den 2. februar 2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
PRESSE: Lisbeth Skovlund
Telefon nr.: +45 43 43 66 33 e-mail: lisbeth.skovlund@skf.com

INVESTORRELATIONER: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner, og antallet af medarbejdere var 48.593. www.skf.com 

® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

Download pressemappe

Komplet pressemeddelelse som pdf (119 KB)

SKF logo