Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Tilstandsovervågning

Tilstandsovervågning er den proces, hvorved man fastslår en maskines tilstand, mens den er i drift. Nøglen til et vellykket program for tilstandsovervågning omfatter:
 • Viden om, hvad man skal lytte efter
 • Hvordan man skal tolke resultatet
 • Hvornår man skal anvende denne viden
Kvalificeret brug af dette program gør det muligt at reparere problemkomponenter, før de går i stykker. Tilstandsovervågning hjælper ikke kun personalet på anlægget med at mindske risikoen for katastrofale fejl, men gør det også muligt for dem at bestille dele i forvejen, planlægge medarbejderressourcer og andet reparationsarbejde, der skal udføres i løbet af maskineriets downtime.

SKF @ptitude Asset Management System

Hardware- og softwarekomponenterne i SKF @ptitude Asset Management System er designet til problemfrit samarbejde – med hinanden og med dit anlægs CMMS i én integreret platform. Systemet gør det muligt at:
 • Integrere alle maskintilstandsdata i ét fælles program
 • Dele data problemfrit på tværs af funktionslinjer
 • Undgå lange indlæringskurver og problemer med kompatibilitet mellem softwareplatforme
 • Gentage en succes på andre anlæg
Hardware
SKF's værktøjer til vibrationsmåling bringer fordelene ved tilstandsbaseret vedligehold inden for rækkevidde både for brugere med ekspertviden og for nye brugere. SKF tilbyder et stort udvalg af hardware til tilstandsovervågning og et omfattende produktsortiment til online systemer, som f.eks.:
 • Bærbare instrumenter til indsamling, lagring og gennemsyn af maskintilstands- og procesdata
 • Inspektionssystemer og datastyringsenheder til nøjagtig og konsekvent registrering, tendensberegning, lagring, kommunikation og handling på basis af proces- og inspektionsdata
 • Online systemer til kontinuerlig maskinovervågning og -beskyttelse
 • Vibrationssensorer og afstandstransducersystemer til kritisk maskinovervågning
 • Test af el-motorer

Med minimal investering og uddannelse kan du bruge disse værktøjer til at starte et nyt tilstandsovervågningsprogram eller supplere et eksisterende, evaluere lejer i el-motorer, sænke energiomkostninger og reducere CO2-udledning.
Software
SKF @ptitude Monitoring Suite, der består af de tre moduler Analyst, Inspector og Observer, danner grundlaget for en fuldt integreret tilgang til tilstandsovervågning, der tillader hurtig, effektiv og pålidelig lagring, manipulering og at hente store mængder komplekse maskin- og anlægsdata. Denne effektive software modtager data fra hele sortimentet af SKF's dataindsamlingsenheder og -grænseflader med SKF @ptitude Decision Support og gør det dermed nemmere at træffe konsekvente og driftssikre beslutninger.
Løsninger til energi- og bæredygtighedsstyring
SKF's løsninger til styring af energi og bæredygtighed kan hjælpe dig med at udvikle måder at styre energiforbruget på og identificere mulige energibesparelser for hele anlægget. Disse løsninger omfatter adskillige produkter og serviceydelser – og mange af dem er i brug på vores egne produktionsanlæg over hele verden.
Support og serviceydelser til tilstandsovervågning
For at hjælpe dig med få mest muligt ud af SKF's tilstandsovervågningsprodukter og -teknologier leverer SKF et omfattende sortiment af understøttende serviceydelser, herunder:
 • Teknisk support
 • Produktsupportplaner
 • Uddannelse
E-brochurer om tilstandsovervågningsprodukter og -serviceydelser
SKF tilbyder en lang række tilstandsovervågningsprodukter og -serviceydelser til optimering af maskinvedligehold og -driftssikkerhed. Følgende e-brochurer indeholder oversigter over disse produkter og serviceydelser.

 • E-brochure om vedligehold, driftssikkerhed og optimering af aktiver: En oversigt over teknologierne og serviceydelserne fra SKF
 • E-brochuren om SKF Microlog Series: En oversigt over sortimentet af bærbare, håndholdte dataindsamlings- og analyseenheder
 • E-brochure om SKF Integrated Condition Monitoring: En oversigt over værktøjer og teknologier til optimeret maskinvedligehold og -driftssikkerhed

Produktinformation

Bemærk, at linkene nedenfor giver adgang til oplysninger, der kun er tilgængelige på engelsk.
SKF logo