SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tingimused

Sisenedes SKF Groupi, st AB SKF ja/või mis tahes selle tütarettevõtte veebilehele ja seda kasutades, nõustute järgmiste tingimustega.

Garantiist lahtiütlemine ja vastutuse piiramine
Kuigi veebilehel oleva teabe õigsuse tagamise eest on hoolt kantud, edastab SKF selle teabe „NII NAGU ON” ja ÜTLEB LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST SEOSES KAUBASTATAVUSEGA JA SOBIVUSEGA TEATUD OTSTARBEKS. Te nõustute, et kasutate seda veebilehte omal riskil, et võtate endale täieliku vastutuse kõikide selle veebilehe kasutamisega seotud kulude eest ning SKF ei vastuta mis tahes otseste, juhuslike, põhjuslike ega kaudsete kahjude eest, olenemata nende liigist, mis tulenevad teie juurdepääsust veebilehele või veebilehelt kättesaadava teabe või tarkvara kasutamisest.

Kõigi garantiide ja märkuste suhtes, mis on esitatud käesoleval veebilehel SKF-i toodete või teenuste kohta, mida te ostate või kasutate, kohaldatakse selle toote või teenuse lepingus kokku lepitud tingimusi.

Peale selle ei anna SKF mingit garantiid sellise teabe õigsuse või usaldusväärsuse kohta, mida esitatakse meie veebilehel viidatud või lingitud SKF-ile mittekuuluvatel veebilehtedel, ja ei vastuta seal leiduvate kolmandate isikute loodud või avaldatud materjalide eest. Lisaks ei garanteeri SKF, et see veebileht või teised seotud veebilehed on vabad viirustest või muudest kahjulikest elementidest.

Autoriõigus
Käesoleva veebilehe autoriõigused ja veebilehel avaldatud teabe ning tarkvara autoriõigused kuuluvad SKF-ile või tema litsentsiandjatele. Kõik õigused on kaitstud. Kõik litsentseeritud materjalid viitavad litsentsiandjale, kes on andnud SKF-ile materjali kasutusõiguse. Veebilehel avaldatud teavet ja tarkvara ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, edastada, jagada, salvestada, muuta, alla laadida või muul viisil kaubanduslikul eesmärgil kasutada ilma SKF-i kirjaliku loata. Samas on üksikisikutele paljundamine, salvestamine ja allalaadimine SKF-i eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud. Mingil juhul ei tohi seda teavet või tarkvara edastada kolmandatele isikutele.

Kaubamärgid ja patendid
Kõik veebilehel kuvatud kaubamärgid, kaubanimetused ja ettevõtete logod kuuluvad SKF-ile või tema litsentsiandjatele ning neid ei tohi kasutada mis tahes viisil SKF-i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik veebilehel kuvatud litsentseeritud kaubamärgid viitavad litsentsiandjale, kes on andnud SKF-ile materjali kasutusõiguse. Juurdepääs veebilehele ei anna kasutajale mingeid litsentse ühegi patendi alusel, mis kuulub SKF-ile või on SKF-i poolt litsentseeritud.

Muudatused
SKF jätab endale õiguse teha veebilehele igal ajal muudatusi või täiendusi.
SKF logo