SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Raudtee

Eluea põhine partnerlus

Oma eluea põhise partnerluse ideega annab SKF raudtee-ettevõtjate käsutusse kõik oma teadmised ja tehnoloogiad, et aidata neil saavutada oma majandus- ja keskkonnaeesmärke:
  • kasumlikku ja säästvat kasvu võimaldav innovatsioon
  • arendus ja rakendamine
  • varahaldus ja ümbertöötlemine
  • kohalik esindatus
Spetsialiseerumine
Turuliidri ja tehnoloogilise teerajajana tahab SKF rahuldada raudteevaldkonna erivajadusi ning pakkuda kohandatud lahendusi ja tooteid.
Disain ja arendus
SKFi teadmisteplatvormid ja praktilised kogemused võimaldavad kliendi vajadusi täpselt analüüsida ning luua tulevikku suunatud lahendusi, mis lähtuvad majandus- ja keskkonnanõuetest.
SKFi ja tema klientide vahel ei ole lihtsalt partnerlus, vaid tootearenduse esimestest etappidest algav väga lähedane suhe, mis põhineb ühistel väärtustel: ohutus, kvaliteet, kasumlikkus ja energiasääst.
Tootmine ja katsetamine
SKFil on kogenud meeskond ja kvaliteeti tagavad tootmisstandardid, mida täiendavad kvaliteedikontroll ja kvaliteedi tagamise meetodid.
Pikaajalise talitluskindluse võtmeks on asjaomaste pädevate asutuste sertifikaadiga ranged töö- ja vastupidavuskatsed kaasaegsetel katsestendidel ja välitingimustes.
Paigaldus ja käikuandmine
SKFi paigaldusteenus on parim terviklahendus alates loataotlustest kuni kohapealse montaažini ning sellega tulevad kaasa juhendid ja dokumendid ning individuaalne koolitus.
SKFi hea väljaõppega kohapealne müügi- ja teeninduspersonal pakub raudtee-ettevõtjatele kohalikus keeles nende vajadustele vastavaid rakenduslikke eriteadmisi ja isiklikku tuge.
Kuna SKF on esindatud 15 000 turustaja tegevuskohas enam kui 130 riigis tagavad need tugevad kohalikud ressursid maailma raudteevaldkonnas parima klienditeenindusvõimekuse ja parimad logistikateenused.
Käitamine ja seire
SKFil on maailmas konkurentsitult suurimad teadmised pöörlevate seadmete talitluskindluse valdkonnas. Tänu tihedale koostööle klientidega oleme põhjalikult tundma õppinud kõigi tähtsamate majandusharude tööprotsesse ja nende ees seisvaid raskusi.
Selle tulemusena eristub SKF teistest kui masinate ja seadmete tootlikkust suurendavate terviklahenduste pakkuja. Nii on võimalik avastada alles tekkivaid kahjustusi ning hoida ära mehaanilisi rikkeid – et vähendada kasutuskulusid.
Seisundituvastussüsteemide ja keerukate andmetöötlusalgoritmidega on võimalik tekkivaid kahjustusi piisavalt varakult kindlaks teha ja need enne suuremate mehaaniliste rikete tekkimist kõrvaldada.
Hooldus ja remont
SKFi hooldus- ja remonditeenused pikendavad toodete kasutusiga, vähendavad plaaniväliste hoolduste arvu ja pikendavad seadmete töökorras oleku aega. SKF pakub individuaalseid hooldusstrateegiaid ja tehnoloogilisi plaane.
SKF taastab laagrite algsed tööomadused, kasutades moodsaid tehnoloogiaid, rangeid korduskasutuse suuniseid, täiustatud ümbertöötlemissüsteeme ja eeskujulikku kvaliteedikontrolli.
Sama hea kui uus: maksimaalne tootlikkus, madalamad kasutuskulud, uue detailiga võrdsed tööomadused ja talitluskindlus, väiksem keskkonnamõju. SKF kasutab laagrite taastamisel sama kvaliteetseid materjale, meetodeid ja seadmeid, mida kasutatakse ka nende esmatootmises.

Igal rakendusel on oma nõuded

Teie konkreetse rakenduse nõuetele sobivate lahendustega tutvumiseks klõpsake siin. See teave on praegu saadaval ainult inglise keeles.
SKF logo