SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi 2013. a poolaastaaruanne

2013 July 16, 08:00 CEST

President ja tegevjuht Tom Johnstone:
„SKF saavutas head tulemused ja korraliku rahavoo. Nõudlus osutus selles kvartalis pisut paremaks kui me aprillis eeldasime ning koos kulutuste vähendamise meetmetega aitas see meil edasi liikuda tegevusmarginaali järkjärgulise parandamise suunas. Meie kulude vähendamise kava on jätkuvalt tähelepanu keskmes ning kvartali jooksul tehti selle raames täiendavaid samme. 
Meie autonduse tegevusala areneb õiges suunas tänu tugevale teostusele ja kasvavale nõudlusele, eriti veokite ja sõidukiteeninduse valdkonnas. Oleme jätkuvalt edukad oma tegevuse laiendamisel, eriti seoses uute toodetega, mis aitavad vähendada kaalu ja hõõrdumist, vähendades nii kütusekulu. Me ei ole näinud olulist paranemist maailma tööstusturgudel, kuid sellele vaatamata oleme saanud mitmeid olulisi tellimusi, eriti lennuseadmete ja teenuste tegevusaladel. Ootuspäraselt mõjutas autonduse valdkonna tugevus ja tööstusvaldkonna nõrgem seis negatiivselt meie tegevuste üldist jaotust.
Kuigi makrotasandil püsib ebakindlus, prognoosime kolmandaks kvartaliks nõudluse püsimist samal tasemel. See tähendaks, et möödunud aasta sama kvartaliga võrreldes oleks see pisut suurem. Teises kvartalis suurendati tootmismahte ning me säilitame samad mahud ka kolmandas kvartalis.”Põhinäitajad

2. kv 2013

2. kv 2012

Aasta algusest 2013

Aasta algusest 2012

Netomüük, mln SEK

16 392

17 174

31 544

34 105

Tegevuskasum, mln SEK

1 837

2 049

3 317

4 185

Tegevusmarginaal, %

11,2

11,9

10,5

12,3

Tegevusmarginaal ilma ühekordsete kuludeta, %

12,4

12,7

11,9

12,7

Kasum enne maksustamist, mln SEK

1 627

1 774

2 864

3 730

Puhaskasum, mln SEK

1 104

1 244

1 922

2 570

Tulu aktsia kohta, SEK

2,36

2,63

4,10

5,44Tegevuskasumit mõjutanud ühekordsed kulud olid teises kvartalis ligikaudu 190 miljonit Rootsi krooni (140) ja poolaastas kokku umbes 440 miljonit Rootsi krooni (140).

Netomüügi muutus võrdluses eelmise aastaga, SEK,

arvestusperiood:

Maht

Hind/
sortiment

Struktuur

Kursimuutuste
mõju

Kokku

2. kv 2013

-1,6%

-0,6%

2,6%

-5,0%

-4,6%

Poolaasta 2013

-5,1%

0,0%

2,0%

-4,4%

-7,5%


Struktuuri arvestamata vähenes müük kohalikes vääringutes teises kvartalis Euroopas ja Aasias 4% võrra, püsis Põhja-Ameerikas enam-vähem samal tasemel ning vähenes Lähis-Idas ja Aafrikas 3% võrra. Ladina-Ameerikas kasvas müük 14%.
Teise kvartali tootmismaht oli suhteliselt sarnane eelmise aastaga.
Struktuuri arvestamata vähenes müük kohalikes vääringutes esimesel poolaastal Euroopas 7%, Põhja-Ameerikas 6%, Aasias 5% ning Lähis-Idas ja Aafrikas 4%. Ladina-Ameerikas kasvas müük 11%.
Esimese poolaasta tootmismaht oli eelmise aastaga võrreldes pisut väiksem.

2013. a kolmanda kvartali prognoos

Nõudlus võrreldes 2012. a kolmanda kvartaliga
Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks pisut suurenema kogu kontserni lõikes, samuti Aasias ja Põhja-Ameerikas ning kõigil tegevusaladel. Euroopas peaks nõudlus jääma suhteliselt muutumatuks ja Ladina-Ameerikas kasvama.

Nõudlus võrreldes 2013. a teise kvartaliga
Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks jääma kontserni lõikes, Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas ning kõigil tegevusaladel suhteliselt samale tasemele. Mõningat suurenemist prognoositakse Ladina-Ameerikas.

Tootmismaht
Tootmismaht peaks eelmise aastaga võrreldes pisut kasvama ning jääma teise kvartaliga võrreldes suhteliselt samaks.

Göteborg, 16. juuli 2013

Aktsiaselts SKF
(publ)16. juulil 2013 kell 09.30 Kesk-Euroopa aja järgi (kell 8.30 Ühendkuningriigis) korraldatakse telekonverents:
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Kogu teabe SKFi 2013. a poolaastatulemuste kohta leiate
investorsuhete veebisaidilt.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Meediasuhted: Ingalill Östman, +46 31 337 3260; +46 706 97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 16. juulil 2013. aastal kell 08.00.SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com 

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (973 KB)

SKF logo