SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKF ostab USA ettevõtte Kaydon Corporation

2013 September 05, 09:00 CEST

Göteborg, Rootsi, 5. september 2013: SKF ja Kaydon Corporation (NYSE:KDN) sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt SKF omandab Kaydoni ligi 1,25 miljardi USA dollari suuruse tehinguga, mis hõlmab ka 95 miljonit dollarit netovõlga. Tehingu eest tasutakse olemasoleva raha ja krediidiliinidega ning omandatud ettevõte lisatakse kohe esimesel aastal SKFi tuluarvestusse.

SKFi president ja tegevjuht Tom Johnstone selgitas: „Oleme Kaydoni arengut juba pikka aega jälginud. Neil on tugev tooteportfell, tugev juhtkond ja korralikud majandustulemused ning mul on väga hea meel, et nad saavad varsti SKFi kontserni liikmeks. Nende tooted ja tehnoloogiad, geograafiline asukoht ja kliendid ning toodangu müügipiirkond sobivad ideaalselt meile täienduseks ning aitavad meil oma kliente ja turustajaid maailma tööstusturul veel paremini teenindada. Koos meie viimaste aastate teiste tegevuste, investeeringute ja soetustega näitab see konkreetne soetus meie tugevat soovi Põhja-Ameerika turul tegutseda.”

Kaydon valmistab mitmesuguseid tööstustooteid kolmes põhilises valdkonnas: hõõrdumist vähendavad tooted (laagritel), kiirust reguleerivad tooted ja eritooted, sh keskkonnateenused. Kaydon on ülemaailmse tähtsusega ettevõte: 62% müügikäibest saadi Põhja-Ameerikast, 24% Euroopast, 12% Ida-Aasiast ja 2% mujalt maailmast. 2012. aastal oli ettevõtte müügikäive 475 miljonit dollarit ning korrigeeritud kasum põhitegevusest moodustas sellest umbes 16%. Ettevõttel on üle 2100 töötaja.

Kaydon Corporationi juhatuse esimees ja tegevjuht James O’Leary märkis: „Juhatus usub, et kavandatud tehing on meie aktsionäridele äärmiselt kasulik. Meie hinnangul vastab see tehing Kaydoni strateegilistele eesmärkidele ning võimaldab meie juhtivatel tootmisvaldkondadel veel kiiremini kasvada tänu jõudude ühendamisele SKFi kui selle tegevusala maailma juhtiva ettevõttega.”

Tehingu struktuur
SKF teeb ostupakkumise kõigile Kaydoni ringlusse lastud aktsiatele. Vastavalt mõlema ettevõtte juhatuste poolt ühehäälselt heaks kiidetud lõplikule kokkuleppele pakub SKF oma pakkumises kõigi Kaydoni ringlusse lastud aktsiate eest hinda 35.50 USA dollarit ühe aktsia kohta. Pakkumine esitatakse 16. septembril 2013 ning selle suhtes kohaldatakse tavapäraseid tingimusi ja õigusaktidega ette nähtud loamenetlusi, sh nõuet esitada pakkumine Kaydoni lihtaktsiate enamuse omandamiseks. Pärast pakkumismenetluse lõppu omandab SKF kõik ülejäänud aktsiad kiirendatud ühinemismenetlusega.

Tehingu väärtus on 22% võrra kõrgem kui Kaydoni aktsiate sulgemishind 4. septembril 2013, 21% võrra kõrgem kui kogusega kaalutud 30 päeva keskmine aktsiahind ning 12,7 korda suurem kui viimase 12 kuu kohta arvestatud Kaydoni ärikasum enne kulumit (29. juuni 2013. aasta seisuga 98 miljonit USA dollarit). Tehing viiakse eeldatavasti lõpule 2013. aasta neljanda kvartali jooksul.

Tugev täiendus SKFi kontsernile
Kaydoni omandamine on kooskõlas SKFi strateegiaga, mis näeb ette tehnoloogiliste platvormide tugevdamise, et muutuda teadmuspõhiseks tehnoloogiaettevõtteks. SKF loodab järgmiste aastate jooksul saavutada Kaydoniga olulise positiivse koosmõju, mis võimaldab vähendada tegevuskulusid 30 miljoni dollari võrra ning suurendada müüki 50 miljoni dollari võrra aastas.

Kaydon täiendab SKFi senist tegevust nii tootevaliku kui ka geograafia mõttes ning võimaldab SKFil:

  • teenindada tänu täielikumale tootevalikule paremini mitme olulise tegevusala kliente kogu maailmas,
  • pakkuda täiustatud lahendusi ja teenuseid tänu Kaydoni ja SKFi tehnoloogiate ühendamisele,
  • turustada Kaydoni tooteid kogu maailmas SKFi turustusvõrgu vahendusel,
  • kasutada ära Kaydoni tootmisbaase Põhja-Ameerikas.

Kaydon Corporationi lisandumine SKFi kontserni tähendaks näiteks 2012. aasta andmete alusel arvestusliku müügikäibe kasvu 64,6 miljardilt umbes 67,7 miljardi Rootsi kroonini ning korrigeeritud tegevuskasumi kasvu 7,3 miljardilt umbes 7,8 miljardi Rootsi kroonini. Sarnaselt suurendaks see SKFi 2013. aasta esimese kuue kuu aruandes käivet 31,5 miljardilt umbes 33,0 miljardi Rootsi kroonini ning korrigeeritud tegevuskasumit 3,3 miljardilt umbes 3,5 miljardi Rootsi kroonini.

Teave Kaydon Corporationi kohta
Kaydon Corporation on juhtiv laagrite ja kiirust reguleerivate seadmete arendaja ja tootja. Tootevalikusse kuuluvad näiteks tööstusamortisaatorid, gaasiamortisaatorid ja vibratsiooni isoleerivad tooted. Eritoodetena valmistatakse filtreid ja filtrisüsteeme, eritellimusel võrusid ja tihendeid ning osutatakse keskkonnateenuseid. Ettevõtte tooteid kasutatakse paljudel eri tegevusaladel, näiteks lennuseadmed, riigikaitse, meditsiin, pooljuhid, tuuleenergia, materjalikäitlus ja tööpingid.
  • Kaydon on juhtpositsioonil selliste toodete valmistajana nagu poolitatavad laagid ja õhukeseseinalised laagrid, mida kasutatakse suure talitluskindlusega kõrgtehnoloogilistes toodetes.
  • Kaydoni tuntud tootemarke ja juhtivaid tehnoloogiaid kasutatakse maailmas suure lisandväärtusega turusegmentides. 
  • Kaydoni pakutav tootevalik haakub väga hästi SKFi tooteportfelliga ning võimaldab SKFil teha oma klientidele kogu maailmas paremaid pakkumisi.
  • Kaydon teenindab mitmeid turusegmente, mis on SKFi praeguses kliendibaasis vähem esindatud, ning see annab SKFile võimaluse hakata oma tooteid pakuma ka neile klientidele.
  • Kaydon on saavutanud pikka aega tugevaid majandustulemusi koos hea kasumimarginaali ja korralike rahavoogudega.

Teave SKFi kontserni kohta
SKFi kontsern on maailma juhtiv toodete, lahenduste ja teenuste pakkuja järgmistes valdkondades:
veerelaagrid, tihendid, mehhatroonika, teenused ja määrdesüsteemid. Teenused
hõlmavad tehnilist tuge, hooldusteenuseid, seisundiseiret, vara tõhususe
optimeerimist, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust.

SKFil on 28 riigis ligikaudu 140 tootmiskohta ning tänu kontserni kuuluvatele müügiettevõtetele ja rohkem kui 15 000 turustusesindusele on SKF esindatud enam kui 130 riigis. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775.

SKFi ainuõiguslik finantsnõustaja on J.P. Morgan ja juriidilise nõustamisega tegeleb Reed Smith.

Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Telefon ajakirjanikele: +46 31 337 2400
SKFi meediasuhted: Rebecca Janzon, +46 31 337 3880; +46 727 173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKFi investorsuhted: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com
Kontaktisikud teabe saamiseks ostupakkumise kohta:
Dan Burch, +1 212 929 5748, +1 516 429 2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212 929 5708, +1 917 545 4523, ckoons@mackenziepartners.com


Ajakirjandusele, investoritele ja analüütikutele korraldatakse telekonverents 5. septembril 2013. aastal kell 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi (kell 9.00 Ühendkuningriigis):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490


Aktsiaselts SKF
(publ)


AB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 5. septembril 2013. aastal kell 9.00 Kesk-Euroopa aja järgi.


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub veerelaagreid, tihendeid, jõuülekande tooteid, keskmäärdesüsteeme ning teisi tööstustarvikuid ja nendega seotud insener-tehnilisi lahendusi tööstustele ja masinaehitusele. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning tal on ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljardit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.Hoiatus

Käesolev pressiteade sisaldab juhtkonna arvamusi ja eeldusi kajastavaid tulevikku suunatud avaldusi, mis on tehtud vastavalt 1995. a väärtpaberitega seotud eraõiguslike kohtumenetluste reformi seadusega kehtestatud kaitseklauslitele. Teatud juhtudel saab vastavaid tulevikku suunatud avaldusi tuvastada näiteks sõnade „võib”, „hakkab”, „peaks”, „võiks”, „eeldab”, „kavatseb”, „prognoosib”, „arvab”, „arvestab”, „kavandab”, „ennustab”, „potentsiaalne” ja muude sarnaste väljendite põhjal. Kõnealuseid avaldusi, sh väiteid, milles käsitletakse SKFi ootusi Kaydon Corporationi tulevastele majandustulemustele, soetusega seotud tulevasi võimalusi ning Kaydoni integreerimist SKFi tegevusse, ei käsitata toimunud sündmustena ning neid loetakse tulevikku suunatud avaldusteks vastavalt väärtpaberitega seotud riiklikele õigusaktidele. Tulevikku suunatud avalduste suhtes kehtivad teatud riskid ja määramatused, mille tõttu tegelikud tulemused võivad sõnastatud või eeldatud tulemustest oluliselt erineda. Lugejatel palutakse suhtuda tulevikku suunatud avaldustesse, mis on tehtud üksnes nende esitamise kuupäeva teadmiste põhjal, asjakohase ettevaatusega. Kõnealused riskid ja määramatused hõlmavad võimalust, et SKF ei vii tehingut Kaydoniga lõpule, toimuvad muutused majanduses, turu- ja konkurentsitingimustes, tehakse muudatusi õigusaktides või muid valitsuse otsuseid, toimuvad muutused vahetuskurssides või muudes tegurites, mida on mainitud SKFi viimase aastaaruande (saadaval aadressil www.skf.com) tegevusaruande punktides „Majandustulemusi mõjutavad olulised tegurid”, „Finantsriskid” ja „Tundlikkuse analüüs” ning aastaaruande alaosas „Tegevusega seotud riskid ja määramatused”. Me ei võta endale kohustust mis tahes tulevikku suunatud avaldusi muuta või uuendada, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.


KÄESOLEVAS TEATES OSUTATUD PAKKUMISMENETLUST („PAKKUMINE”) EI OLE VEEL ALGATATUD NING KÄESOLEV TEADE EI KUJUTA ENDAST PAKKUMIST KAYDON CORPORATIONI („KAYDON”) AKTSIATE VÕI MUUDE VÄÄRTPABERITE OSTMISEKS EGA ÜLESKUTSET NENDE MÜÜMISEKS. PAKKUMISE ESITAMISE KUUPÄEVAL ESITATAKSE VORMIKOHANE PAKKUMISAVALDUS KOOS OSTUPAKKUMISE, KAASKIRJA JA SEOTUD DOKUMENTIDEGA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERI- JA BÖRSIKOMISJONILE („SEC”). PAKKUMINE KAYDONI AKTSIATE OSTMISEKS TEHAKSE VASTAVALT OSTUPAKKUMISES, KAASKIRJAS JA SEOTUD DOKUMENTIDES NIMETATUD TINGIMUSTELE. PAKKUMISAVALDUSE ESITAVAD SEC-ILE FIRMAD ATLAS MANAGEMENT, INC. („ATLAS”), KES ON TÄIELIKULT AB SKF-I OMANDIS OLEV TÜTARETTEVÕTJA, JA DUBLIN ACQUISITION SUB INC. NING KAYDON ON KOHUSTATUD ESITAMA SEC-ILE MÜÜGISOOVITUSAVALDUSE. INVESTORITEL JA AKTSIATE OMANIKEL SOOVITATAKSE PÄRAST AVALDAMIST LUGEDA PAKKUMISAVALDUSE KEHTIVAT REDAKTSIOONI, KUNA SEE SISALDAB OLULIST TEAVET. INVESTORID JA AKTSIATE OMANIKUD VÕIVAD SAADA NIMETATUD AVALDUSTEST JA MUUDEST SEC-ILE ESITATUD DOKUMENTIDEST TASUTA KOOPIA (PÄRAST NENDE ESITAMIST) SEC-I HALLATAVALT VEEBISAIDILT WWW.SEC.GOV VÕI ESITADES SELLEKOHASE SOOVIAVALDUSE FIRMALE MACKENZIE PARTNERS INC. telefonil (212) 929 5500 või tasuta numbril (800) 322 2885.


- LÕPP -

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (76.6 KB)

SKF logo