SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKF esitab pakkumise kõigi Kaydon Corporationi ringlusse lastud aktsiate omandamiseks

2013 September 16, 14:00 CEST

Göteborg, Rootsi, 16. september 2013: SKF teatas täna, et teeb pakkumise kõigi Kaydon Corporationi (NYSE:KDN) („Kaydon”) ringlusse lastud aktsiate ostmiseks hinnaga 35.50 USA dollarit aktsia eest. Ostupakkumine tehakse vastavalt varem avaldatud 5. septembri 2013. aasta ühinemiskokkuleppele ja -kavale, mille alusel SKF omandab Kaydoni.

Pakkumise suhtes kohaldatakse tavapäraseid tingimusi, sh õigusaktidega ette nähtud loamenetlusi ja nõuet esitada pakkumine Kaydoni lihtaktsiate enamuse omandamiseks. Pärast pakkumismenetluse lõppu omandab SKF kõik ülejäänud aktsiad kiirendatud ühinemismenetluse korras pakkumises esitatud hinnaga.

SKF esitab täielikult talle kuuluvate tütarettevõtete Atlas Management, Inc. ja Dublin Acquisition Sub Inc. vahendusel täna Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjonile („SEC”) vormikohase pakkumisavalduse, milles on üksikasjalikult kirjeldatud pakkumise tingimusi. Lisaks esitab Kaydon täna SEC-ile vormi 14D-9 kohase avalduse, mis muu hulgas sisaldab Kaydon Corporationi nõukogu ühehäälset soovitust Kaydoni aktsionäridele võtta ostupakkumine vastu ning müüa oma aktsiad pakkumismenetluse käigus.

Nimetatud avalduste ja SEC-ile esitatud muude dokumentide koopiad on saadaval aadressil www.sec.gov või firmalt MacKenzie Partners, Inc., telefon (212) 929 5500 või tasuta number (800) 322 2885.

Ostupakkumise ja Kaydoni aktsionäride tehingust taganemise õiguste kehtivus lõpeb 15. oktoobril 2013. aastal kell 23.59 idavööndi aja järgi tingimusel, et kehtivusaega ei pikendata või ei lõpetata ennetähtaegselt.

Aktsiaselts SKF
(publ)


Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Telefon ajakirjanikele: +46 31 337 2400
Pressimaterjalid Rebecca Janzon, +46 31 337 3880; +46 727 173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub veerelaagreid, tihendeid, jõuülekande tooteid, keskmäärdesüsteeme ning teisi tööstustarvikuid ja nendega seotud insener-tehnilisi lahendusi tööstustele ja masinaehitusele. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.


Oluline teave
Käesolevas teates osutatud ostupakkumise („pakkumine”) esitamisega on pakkumismenetlus alanud. Vastavalt pakkumisele teeb täielikult aktsiaselts SKFi omandis oleva ettevõtte Atlas Management, Inc. („Atlas”) tütarettevõte Dublin Acquisition Sub Inc. („Dublin”) pakkumise kõigi Kaydon Corporationi („Kaydon”) lihtaktsiate ostmiseks. Käesolev teade avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning see ei kujuta endast pakkumist aktsiate ostmiseks ega üleskutset nende müümiseks. Pakkumise tingimusi on kirjeldatud Atlase ja Dublini poolt 16. septembril 2013. aastal Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjonile („SEC”) esitatud vormikohases pakkumisavalduses, mis sisaldab ostupakkumist, kaaskirja ja seotud dokumente. Pakkumine tehakse üksnes nimetatud vormikohase pakkumisavalduse, kaaskirja ja seotud dokumentide alusel. Lisaks on Kaydon esitanud SEC-ile vormi 14D-9 kohase üleskutse/soovituse. INVESTORITEL JA AKTSIATE OMANIKEL SOOVITATAKSE LUGEDA NIMETATUD PAKKUMISAVALDUSE JA ÜLESKUTSE/SOOVITUSE KEHTIVAT REDAKTSIOONI, KUNA NEED SISALDAVAD OLULIST TEAVET. Investorid ja aktsiate omanikud võivad saada nimetatud avaldustest ja muudest SEC-ile esitatud dokumentidest tasuta koopia SEC-i hallatavalt veebisaidilt www.sec.gov või esitades sellekohase sooviavalduse firmale MACKENZIE PARTNERS INC. telefonil (212) 929 5500 või tasuta numbril (800) 322 2885.

Hoiatus
Käesolev pressiteade sisaldab juhtkonna arvamusi ja eeldusi kajastavaid tulevikku suunatud avaldusi, mis on tehtud vastavalt 1995. a väärtpaberitega seotud eraõiguslike kohtumenetluste reformi seadusega kehtestatud kaitseklauslitele. Teatud juhtudel saab vastavaid tulevikku suunatud avaldusi tuvastada näiteks sõnade „võib”, „hakkab”, „peaks”, „võiks”, „eeldab”, „kavatseb”, „prognoosib”, „arvab”, „arvestab”, „kavandab”, „ennustab”, „potentsiaalne” ja muude sarnaste väljendite põhjal. Kõnealuseid avaldusi, sh väiteid, milles käsitletakse SKFi ootusi Kaydon Corporationi tulevastele majandustulemustele, soetusega seotud tulevasi võimalusi ning Kaydoni integreerimist SKFi tegevusse, ei käsitata toimunud sündmustena ning neid loetakse tulevikku suunatud avaldusteks vastavalt väärtpaberitega seotud riiklikele õigusaktidele. Tulevikku suunatud avalduste suhtes kehtivad teatud riskid ja määramatused, mille tõttu tegelikud tulemused võivad sõnastatud või eeldatud tulemustest oluliselt erineda. Lugejatel palutakse suhtuda tulevikku suunatud avaldustesse, mis on tehtud üksnes nende esitamise kuupäeva teadmiste põhjal, asjakohase ettevaatusega. Kõnealused riskid ja määramatused hõlmavad võimalust, et SKF ei vii tehingut Kaydoniga lõpule, toimuvad muutused majanduses, turu- ja konkurentsitingimustes, tehakse muudatusi õigusaktides või muid valitsuse otsuseid, toimuvad muutused vahetuskurssides või muudes tegurites, mida on mainitud SKFi viimase aastaaruande (saadaval aadressil www.skf.com) tegevusaruande punktides „Majandustulemusi mõjutavad olulised tegurid”, „Finantsriskid” ja „Tundlikkuse analüüs” ning aastaaruande alaosas „Tegevusega seotud riskid ja määramatused”. Me ei võta endale kohustust mis tahes tulevikku suunatud avaldusi muuta või uuendada, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

SKF logo