SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi 2013. a kolmanda kvartali aruanne

2013 October 15, 12:00 CEST

President ja tegevjuht Tom Johnstone:

Meie viimase kvartali rahavood olid head. Jätkasime oma tegevusmarginaali järkjärgulist parandamist, vaatamata negatiivsele tegevuste jaotusele ja oodatust tugevamale vastutuulele seoses valuutakurssidega. See näitab, et meie tegevus tooteportfelli täiustamisel, ettevõttesse investeerimisel ja kulude vähendamisel annab tulemusi.

Kvartali müüginäitajad olid SKFi jaoks head liikurseadmete tegevusalal, kuid jäid oodatust natuke väiksemaks tööstustoodete alal. Seoses tööstustoodetega oleme näinud positiivset arengut lennuseadmete, taastuvenergia ja raudtee valdkondades. Samas täheldasime teatud paigalseisu mitmetel muudel tööstusturgudel – olukord ei halvene, aga ei ole veel ka paranema hakanud. Liikurseadmete tegevusalale tuli kasuks kasvav nõudlus ning parem müüdud toodete valik, eriti veokite ja sõidukite teeninduse turul, ning koos meie astutavate sammudega aitas see marginaali kasvatada.

Möödunud kvartali jooksul tegime veel ühe olulise sammu SKFi tugevdamiseks, kuulutades välja kokkuleppe Kaydon Corporationi soetamiseks. Kaydon ja SKF on väga mitmes mõttes ideaalsed paarilised ning see aitab meil oma kliente ja turustajaid paremini teenindada. Aktsiate ostupakkumise tähtaeg lõpeb täna ning loodetavasti saame soetuse kiiresti lõpule viia.
Ettepoole vaadates loodame, et neljanda kvartali üldised müügi- ja tootmisnäitajad püsivad samal tasemel.Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Netomüük, mln SEK

15 623

15 486

47 167

49 591

Tegevuskasum, mln SEK

1 923

1 908

5 240

6 093

Tegevusmarginaal, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Tegevusmarginaal ilma ühekordsete kuludeta, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Kasum enne maksustamist, mln SEK

1 717

1 709

4 581

5 439

Puhaskasum, mln SEK

1 165

1 251

3 087

3 821

Tulu aktsia kohta, SEK

2,47

2,67

6,57

8,11Tegevuskasumit mõjutasid kolmandas kvartalis tehtud umbes 85 miljoni Rootsi krooni suurused ühekordsed kulud, peamiselt allahindluste ja amortisatsiooni arvelt, mis ei olnud varem välja kuulutatud restruktureerimiskava osaks. Esimese kolme kvartali tegevuskasumit mõjutasid ligi 525 miljoni (140) Rootsi krooni suurused ühekordsed kulud.

Netomüügi muutus võrdluses eelmise aastaga, SEK,

arvestusperiood:

Maht

Hind/
sortiment

Struktuur

Kursimuutuste
mõju

Kokku

3. kv 2013

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

Kogu 2013. a praeguse seisuga

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Struktuuri arvestamata kasvas müük kohalikes vääringutes kolmandas kvartalis Euroopas 1%, Ladina-Ameerikas 9%, Aasias 5% ning Lähis-Idas ja Aafrikas 8%. Põhja-Ameerikas vähenes müük 2%.
Kolmanda kvartali tootmismaht oli eelmise aastaga võrreldes pisut suurem.
Struktuuri arvestamata vähenes müük kohalikes vääringutes kolme kvartali peale Euroopas ja Põhja-Ameerikas 4% ja Aasias 3% ning püsis Lähis-Idas ja Aafrikas enam-vähem samana. Ladina-Ameerikas kasvas müük 10%.
Esimese üheksa kuu tootmismaht oli suhteliselt sarnane eelmise aastaga.

2013. a neljanda kvartali prognoos

Nõudlus võrreldes 2012. a neljanda kvartaliga
Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks pisut suurenema kogu kontserni lõikes, samuti Aasias ja Euroopas, ning jääma suhteliselt samale tasemele Põhja- ja Ladina-Ameerikas. See peaks mõnevõrra suurenema strateegilistel tegevusaladel ning regionaalse müügi, teenuste ja liikurseadmete valdkonnas.

Nõudlus võrreldes 2013. a kolmanda kvartaliga
Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks jääma kontserni lõikes, Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Ladina-Ameerikas ning kõigil tegevusaladel suhteliselt samale tasemele. Mõningat suurenemist prognoositakse Aasias.

Tootmine
Tootmismaht peaks eelmise aastaga võrreldes kasvama ning jääma kolmanda kvartaliga võrreldes suhteliselt samaks.

Göteborg, 15. oktoober 2013. a.

Aktsiaselts SKF
(publ)


15. oktoobril 2013 kell 13.00 Kesk-Euroopa aja järgi (kell 12.00 Ühendkuningriigis ja 7.00 Ameerika Ühendriikides) korraldatakse telekonverents:
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Kogu teabe SKFi 2013. a kolme kvartali tulemuste kohta leiate
investorsuhete veebisaidilt.

investors.skf.com/quarterlyreporting


AB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 15. oktoobril 2013. aastal kell 12.00.


Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Meediasuhted: Ingalill Östman, +46 31 337 3260; +46 706 97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud rohkem kui 130 riigis ja omab ligikaudu 15 000 edasimüüjat üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljardit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.
Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (1.0 MB)

SKF logo