SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKF lõpetas edukalt pakkumise Kaydon Corporationi omandamiseks

2013 October 16, 08:00 CEST

Göteborg, Rootsi, 16. oktoober 2013: SKFi kontsern teatas täna , et on edukalt lõpetanud rahalise pakkumise Kaydon Corporationi (NYSE:KDN) kõigi ringlusse lastud aktsiate omandamiseks hinnaga 35,50 USA dollarit aktsia kohta. SKF eeldab, et Kaydoni ülevõtmine viiakse lõpule tänase päeva jooksul Delaware’i üldise äriseadustiku § 251 lõike h kohase ühinemismenetlusega. 

„Mul on väga hea meel, et Kaydon ja selle töötajad liituvad SKFi kontserniga. Kaydoni tooteportfell sobib väga hästi SKFi oma täiendama ning ühinemine toob kaasa uusi kliendikontakte ning suurema geograafilise kohalolu. Kaydonil on tugev juhtkond ning suurte oskustega kvalifitseeritud töötajad,” ütles SKFi president ja tegevjuht Tom Johnstone. „See soetus toetab igati SKFi strateegilist eesmärki muutuda teadmuspõhiseks tehnoloogiaettevõtteks ning aitab meil oma kliente ja turustajaid kõikjal maailmas veel paremini teenindada.”

Kaydon valmistab mitmesuguseid tööstustooteid kolmes põhilises valdkonnas: hõõrdumist vähendavad tooted (peamiselt laagrid), kiirust reguleerivad tooted ja eritooted, sh keskkonnateenused. Kaydon on ülemaailmse tähtsusega ettevõte: 62% müügikäibest saadi Põhja-Ameerikast, 24% Euroopast, 12% Ida-Aasiast ja 2% mujalt maailmast. 2012. aastal oli ettevõtte müügikäive 475 miljonit dollarit ning korrigeeritud kasum põhitegevusest moodustas sellest umbes 16%. Ettevõttel on üle 2100 töötaja.

SKF loodab, et ühinemine võimaldab järgmistel aastatel vähendada kulusid kahe ettevõtte peale kokku 30 miljoni dollari võrra ning suurendada müüki 50 miljoni dollari võrra. Selle saavutamiseks kasutatakse ühinemise tagajärjel avanevaid võimalusi kulude ja hangete, turustus- ja müügikanalite valdkonnas ning rakendatakse kogu ühist tootmisbaasi.

Ostupakkumise kehtivus lõppes 15. oktoobril 2013 kell 23.59 idavööndi aja järgi ning selleks ajaks pakuti tagasivõtmata müügiks 25 463 526 aktsiat, mis moodustab ligi 77,1% kõigist ringluses olevatest Kaydoni aktsiatest. Pakkumise tingimus, et nõuetekohaselt ja ilma tagasi võtmata müüakse SKFile Kaydoni ringlusse lastud aktsiate enamus, on täidetud. 

Tänaseks kavandatud ühinemise tagajärjel saab Kaydonist alates 16. oktoobrist 2013 täielikult SKFile kuuluv tütarettevõte, mille aruanded esitatakse senistest tegevusaladest eraldi. Tingimustele vastavad kõik ülejäänud Kaydoni aktsiad teisendatakse nõudeõiguseks, mis annab omanikule õiguse saada rahas 35,50 dollarit iga aktsia eest ehk ostupakkumises pakutud hinda. Summale ei lisandu intresse ning sellest lahutatakse kõik kinnipidamisele kuuluvad maksud (tingimustele vastavaks ei tunnistata aktsiaid, mille omanikud on vastavalt Delaware’i õigusele nõudnud aktsia väärtuse hindamist). Pärast ühinemise lõpuleviimist lõpetatakse New Yorgi börsil Kaydoni lihtaktsiatega kauplemine ja nende noteerimine. 

SKFi finantsnõustaja on J.P. Morgan Limited ja SKFi juriidilise nõustamisega tegeleb Reed Smith LLP.

Aktsiaselts SKF
(publ)


Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Telefon ajakirjanikele: +46 31 337 2400
Meediasuhted: Rebecca Janzon, +46 31 337 3880; +46 727 173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud rohkem kui 130 riigis ja omab ligikaudu 15 000 edasimüüjat üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.


Hoiatus
Käesolev pressiteade sisaldab juhtkonna arvamusi ja eeldusi kajastavaid tulevikku suunatud avaldusi. Teatud juhtudel saab vastavaid tulevikku suunatud avaldusi tuvastada näiteks sõnade „võib”, „hakkab”, „peaks”, „võiks”, „eeldab”, „kavatseb”, „prognoosib”, „arvab”, „arvestab”, „kavandab”, „ennustab”, „potentsiaalne” ja muude sarnaste väljendite põhjal. Kõnealused avaldused, sh väited, milles käsitletakse SKFi ootusi Kaydon Corporationi tulevastele majandustulemustele, soetusega seotud tulevasi võimalusi ning Kaydoni integreerimist SKFi tegevusse, ei käsitle toimunud sündmusi ning neid võivad mõjutada teatud riskid ja määramatud asjaolud, mille tagajärjel tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda sõnastatud või eeldatud tulemustest. Lugejatel palutakse suhtuda tulevikku suunatud avaldustesse, mis on tehtud üksnes nende esitamise kuupäeva teadmiste põhjal, asjakohase ettevaatusega. Kõnealused riskid ja määramatud asjaolud hõlmavad võimalust, et toimuvad muutused majanduses, turu- ja konkurentsitingimustes, tehakse muudatusi õigusaktides või muid valitsuse otsuseid, toimuvad muutused vahetuskurssides või muudes tegurites, mida on mainitud SKFi viimase aastaaruande (saadaval aadressil www.skf.com) tegevusaruande punktides „Majandustulemusi mõjutavad olulised tegurid”, „Finantsriskid” ja „Tundlikkuse analüüs” ning aastaaruande alaosas „Tegevusega seotud riskid ja määramatused”. Me ei võta endale kohustust mis tahes tulevikku suunatud avaldusi muuta või uuendada, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

Pressimaterjalide allalaadimine

SKF logo