SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Mõju SKFi 2013. aasta neljanda kvartali tulemustele

2013 December 20, 08:15 CET

Göteborg, Rootsi, 20. detsember 2013. SKF teatab mõjust 2013. aasta neljanda kvartali tulemustele. 

Euroopa Komisjoni uurimine
Nagu eelnevalt teatatud, uurib Euroopa Komisjon teatud laagritootjate poolt toime pandud võimalikke Euroopa konkurentsiõiguse rikkumisi seoses laagrite tarnimisega Euroopa autotootjatele. Kõnealuse menetluse käigus külastas komisjon 2011. aasta novembris SKFi kontoreid Rootsis ja Saksamaal.

SKF on teinud komisjoniga igati koostööd ja algatanud ka oma uurimise. Sellest tulenevalt ning võttes aluseks SKFi hinnangu võimaliku trahvi suuruse kohta, lisab SKF oma neljanda kvartali tulemustesse 3 miljardi Rootsi krooni suuruse provisjoni. SKF usub, et komisjon võib SKFile trahvi määrata 2014. aastal.

„Kahetsen sügavalt, et selline asi on juhtunud. Isegi kui meie arvates ei ole see meie äripartnereid kuidagi kahjustanud, ei oleks seda tohtinud juhtuda ning see ei ole kooskõlas SKFi väärtustega. Meil on kogu kontserni ulatuses rakendatavad selged käitumisreeglid ja kindel nõuetele vastavuse kava, kuid need juhtnöörid ei aidanud seda ära hoida. Oleme vahepeal astunud täiendavaid samme sellealase koolituse ja teadmiste süvendamiseks kogu kontsernis,” ütles president ja tegevjuht Tom Johnstone. „Oleme varem teatanud, et tõenäoline trahv mõjutab oluliselt meie majandustulemusi ja rahavoogusid ning oleme tulemustes arvesse võtnud oma parimat hinnangut võimaliku trahvi suuruse kohta.”

Kaydoni soetuse mõju
Kaydoni hinnanguline müügikäive neljandas kvartalis on umbes 750 miljonit Rootsi krooni. Tegevustulemusi mõjutab umbes 250 miljoni Rootsi krooni suurune amortisatsioon, mis on tingitud varade ümberhindamisest õiglase väärtuse tasemele ning muudest soetuskuludest, mille tõttu tekib umbes 150 miljoni Rootsi krooni suurune kahjum põhitegevusest.
2014. aasta prognooside kohaselt peaks Kaydoni tegevus jääma kontserni kasumimarginaali sihttaseme lähedusse, arvestades ka ostuhinna jaotamisel arvesse võetud varade amortisatsiooni.
Teavet Kaydon Corporationi ostuhinna esialgse jaotumise kohta leiate SKFi veebisaidilt: investors.skf.com

Muud ühekordsed kulud
SKF prognoosib neljandas kvartalis veel umbes 100 miljoni Rootsi krooni ulatuses täiendavaid ühekordseid kulusid, millest ligikaudu pool langeb käimasoleva restruktureerimisprogrammi arvele.


Neljanda kvartali müügitulemused

Neljanda kvartali müügitulemused on üldjoontes kooskõlas kolmanda kvartali aruandes esitatud prognoosiga, kuid müügikategooriate jaotus on olnud ebasoodne. Kui lisada sellele plaanitust natuke väiksem tootmismaht, mõjutab see mõnevõrra negatiivselt kvartali tulemusi võrdluses eelmise kvartaliga.

SKFi 2013. aasta aruanne avaldatakse teisipäeval 28. jaanuaril 2014.


Telefonikonverents
20. detsember kell 09.00 (Kesk-Euroopa aja järgi), 08.00 (Ühendkuningriigis)
SE: +46 (0)850 556 474
UK: +44 (0)203 364 5374


Aktsiaselts SKF
(publ)

AB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 20. detsembril 2013. aastal kell 08.15.Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
Kontserni teabeedastus: Ingalill Östman, +46 313 373 260; +46 706 973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 313 371 994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2012. aasta müügikäive oli 64 575 miljardit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 46 775. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.

SKF logo