SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi 2014. aasta esimese kvartali aruanne

2014 April 15, 08:00 CEST

President ja tegevjuht Tom Johnstone:
„Eelmise aasta kehva esimese kvartaliga võrreldes olid müüginäitajad head ning püsisid neljanda kvartaliga võrreldes suhteliselt samal tasemel. Meie müügivaldkondade omavaheline vahekord oli jätkuvalt ebasoodne; rohkem kasvas liikurseadmete valdkond ja müük originaalseadmete tootjatele Aasias. Euroopa ja Põhja-Ameerika varuosadeturul enne hinnatõusu tehtud ettetellimused ei vastanud ootustele.
Me saime möödunud kvartali jooksul mitmeid auhindu ning jätkasime SKFi tugevdamist tänu uute klientide leidmisele, mitmete uute toodete väljalaskmisele ja kulude vähendamise kava tõhusale täitmisele.
Kaydon areneb hästi ja saavutas esimeses kvartalis häid tulemusi. Ettevõtete ühendamine edeneb kavakohaselt ning suurt tähelepanu pööratakse sünergia saavutamisele nii müügitegevuses kui ka kulude kokkuhoius.
Kvartali jooksul saavutasime kokkuleppe Euroopa Komisjoniga nende
uurimise küsimuses ning kokkulepitud summa jääb möödunud aasta neljandas kvartalis määratud eraldisesumma piiresse.
See makstakse ära juunis ning mõjutab teise kvartali rahavoogusid. 
Tulevikku vaadates prognoosime nõudluse kasvu nii jooksvas arvestuses kui ka võrdluses
möödunud aasta teise kvartaliga. Teises kvartalis tootmismaht kasvab eelmise aastaga võrreldes
ning kujuneb ka pisut suuremaks kui esimeses kvartalis.”Põhinäitajad

 

 

2014. a 1. kv

2013. a 1. kv

Netomüük, mln SEK

 

 

16 734

15 152

Tegevuskasum, mln SEK

 

 

2 024

1 480

Tegevusmarginaal, %

 

 

12,1

9,8

Tegevusmarginaal ilma ühekordsete kuludeta, %

 

 

11,4

11,4

Kasum enne maksustamist, mln SEK

 

 

1 787

1 237

Puhaskasum, mln SEK

 

 

1 275

818

Tulu aktsia kohta, SEK

 

 

2,72

1,74Esimese kvartali tegevuskasum sisaldab ühekordsetest tuludest tulenevat positiivset tulemit kogusummas umbes 120 miljonit Rootsi krooni. Euroopa Komisjoniga saavutatud kokkuleppe tulemusena vähendati 2013. aasta 4. kvartalis määratud eraldist 150 miljoni Rootsi krooni võrra. Kvartali jooksul tekkis ka umbes 30 miljoni Rootsi krooni ulatuses ühekordseid kulusid seoses restruktureerimisega ning Argentina peeso devalveerimise negatiivse mõjuga.

Netomüügi muutus võrdluses eelmise aastaga, SEK,

arvestusperiood:

Maht

Hind/
sortiment

Struktuur

Kursimuutuste
mõju

Kokku

2014. a 1. kv

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%Struktuuri arvestamata kasvas müük kohalikes vääringutes esimeses kvartalis Euroopas 4,4%, Põhja-Ameerikas 2,9%, Ladina-Ameerikas 4,1%, Aasias 10,6% ning Lähis-Idas ja Aafrikas 21,4%.
Esimese kvartali tootmismaht oli eelmise aastaga võrreldes pisut suurem.


2014. aasta teise kvartali prognoos

Nõudlus võrreldes 2013. a teise kvartaliga

Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks pisut suurenema kogu kontserni peale kokku, samuti Põhja-Ameerikas ja Aasias. Euroopas peaks nõudlus jääma suhteliselt muutumatuks ja Ladina-Ameerikas pisut kahanema. See peaks mõnevõrra suurenema strateegilistel tegevusaladel ja liikurseadmete valdkonnas ning jääma suhteliselt muutumatuks regionaalse müügi ja teenuste osas.

Nõudlus võrreldes 2014. a esimese kvartaliga
Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks pisut suurenema kogu kontserni lõikes, samuti Põhja-Ameerikas ja Aasias. Ladina-Ameerikas jääb see arvatavasti suhteliselt muutumatuks. Nõudlus peaks mõnevõrra suurenema strateegilistel tegevusaladel ja liikurseadmete valdkonnas ning jääma suhteliselt muutumatuks regionaalse müügi ja teenuste osas.

Tootmine
Tootmismaht peaks eelmise aastaga võrreldes selgelt ja esimese kvartaliga võrreldes pisut kasvama.

Göteborg, 15. aprill 2014

Aktsiaselts SKF
(publ)


15. aprillil kell 9.00 Kesk-Euroopa aja järgi (kell 8.00 Ühendkuningriigis) korraldatakse telekonverents:
SE: +46 (0)850 556 474
UK: +44 (0)203 364 5374

Kogu teabe SKFi 2014. aasta esimese kvartali tulemuste kohta leiate
investorsuhete veebisaidilt.

investors.skf.com/quarterlyreportingKontaktandmed lisateabe saamiseks:
Meediasuhted: Ingalill Östman, +46 313 373 260; +46 706 973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 313 371 994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com


AB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 15. aprillil 2014. aastal kell 08.00.SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2013. aasta müügikäive oli 63 597 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 48 401. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (209 KB)

SKF logo