SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

SKFi 2014. a kolmanda kvartali aruanne

2014 October 15, 13:00 CEST

President ja tegevjuht Tom Johnstone:
„Nõudlus oli kvartali jooksul oodatust veidi väiksem, eriti Euroopas ja liikurseadmete valdkonnas. Selle tõttu korrigeeriti tootmismahte kvartali alguses madalamaks, mis mõjutas meie tulemusi, kuid võimaldas ühtlasi vähendada fikseeritud kursiga vääringus arvestatud laovarusid. Üle 1,4 miljoni Rootsi krooni ulatunud rahavood olid korralikud ja me jätkame keskendumist netokäibekapitali vähendamisele. Vastav tegevus muutub aktiivsemaks neljanda kvartali jooksul ja eelolevatel aastatel, kui me rakendame konkreetseid meetmeid seoses eri valdkondade netokäibekapitaliga.
Me saime jätkuvalt mitmeid olulisi tellimusi, lasime turule mitmeid uusi tooteid ning lisaks teatasime uue rahvusvahelise tehnikakeskuse rajamisest Põhja-Ameerikasse. Kui keskus järgmise aasta lõpus käivitub, saab täidetud meie plaan rajada igasse suuremasse maailma piirkonda kaks rahvusvahelist tehnikakeskust.
Peaaegu terve aasta saab täis Kaydoni soetamisest ning nende kasv ja kasuminäitajad on olnud selle aja jooksul väga positiivsed. Müügi ja kulude sünergia saavutamiseks toimuv ettevõtete integreerimine edeneb igati plaanipäraselt.
Tulevikku vaadates tuleb tõdeda, et me tegutseme jätkuvalt ebakindlas ettevõtluskeskkonnas, mis võis Euroopas viimaste kuude jooksul isegi veidi halveneda. Seetõttu eeldame, et neljandas kvartalis jääb nõudlus meie toodete järele suhteliselt muutumatuks nii kvartalite kui ka aastate võrdluses ning tootmismahud on müügikäibest veidi väiksemad, et vähendada laovarusid.
Ma olen varem teatanud, et astun käesoleva aasta lõpus presidendi ja tegevjuhi kohalt tagasi ning nõukogu
on valinud minu järeltulijaks Alrik Danielsoni, kes alustab tööd alates 1. jaanuarist ja keda ma SKFi tagasi tuleku puhul südamlikult tervitan.” 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Netomüük, mln SEK

17 787

15 623

52 476

47 167

Tegevuskasum, mln SEK

2 073

1 923

6 193

5 240

Tegevusmarginaal, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Tegevusmarginaal ühekordsete kuludeta, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Kasum enne maksustamist, mln SEK

1 827

1 717

5 375

4 581

Puhaskasum, mln SEK

1 407

1 165

3 869

3 087

Tulu aktsia kohta, SEK

3,01

2,47

8,27

6,57Netomüügi muutus võrdluses eelmise aastaga, SEK,

arvestusperiood:


Maht

Hind/
sortiment

Struktuur

Kursimuutuste
mõju

Kokku

3. kv 2014


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

Kogu 2014. a praeguse seisuga


3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


Struktuuri arvestamata oli kohalikes vääringutes hinnatud müük kolmandas kvartalis Euroopas ja Ladina-Ameerikas suhteliselt muutumatu ning kasvas Põhja-Ameerikas 3%, Aasias 8% ning Lähis-Idas ja Aafrikas 7%.
Kolmanda kvartali tootmismaht oli suhteliselt sarnane eelmise aastaga.
Struktuuri arvestamata kasvas müük kohalikes vääringutes aasta esimese üheksa kuu jooksul Euroopas 2%, Põhja-Ameerikas 3%, Ladina-Ameerikas 1%, Aasias 11% ning Lähis-Idas ja Aafrikas 14%.
Esimese üheksa kuu tootmismaht oli eelmisest aastast veidi suurem.

2014. a neljanda kvartali prognoos

Nõudlus võrreldes 2013. a neljanda kvartaliga

Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks kogu kontserni lõikes ja Euroopas suhteliselt samaks jääma, Aasias ja Põhja-Ameerikas veidi suurenema ning Ladina-Ameerikas pisut vähenema. Nõudlus peaks mõnevõrra suurenema strateegilistel tegevusaladel, jääma võrdlemisi muutumatuks regionaalse müügi ja teenuste valdkonnas ning veidi vähenema liikurseadmete valdkonnas.

Nõudlus võrreldes 2014. a kolmanda kvartaliga
Nõudlus SKFi toodete ja teenuste järele peaks kogu kontserni lõikes ja Euroopas suhteliselt samaks jääma, Aasias ja Põhja-Ameerikas veidi suurenema ning Ladina-Ameerikas pisut vähenema. Nõudlus peaks jääma strateegilistel tegevusaladel võrdlemisi muutumatuks, kasvama pisut regionaalse müügi ja teenuste valdkonnas ning veidi vähenema liikurseadmete valdkonnas.

Tootmine
Tootmismaht peaks eelmise aasta ja eelmise kvartaliga võrreldes veidi vähenema.

Göteborg, 15. oktoober 2014

Aktsiaselts SKF
(publ)


15. oktoobril kell 14.00 Kesk-Euroopa aja järgi (kell 13.00 Ühendkuningriigis ja 8.00 Ameerika Ühendriikides) korraldatakse telekonverents:
SE: +46 8 5065 3936
UK: +44 203 427 1912
US: +1 646 254 3364

Kogu teabe SKFi 2014. aasta kolme kvartali tulemuste kohta leiate investorsuhete veebisaidilt.
investors.skf.com/quarterlyreportingKontaktandmed lisateabe saamiseks:
Meediasuhted: Ingalill Östman, +46 313 373 260; +46 706 973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investorsuhted: Marita Björk, +46 313 371 994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.comAB SKF on kohustatud siin esitatud teabe avaldama vastavalt väärtpaberituru seadusele ja/või finantsinstrumentidega kauplemise seadusele. Teave esitati avaldamiseks 15. oktoobril 2014 ligikaudu kell 13.00.SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2013. aasta müügikäive oli 63 597 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 48 401. www.skf.com

® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (841 KB)

SKF logo