SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Nutikuse jõud

 • Lugu

  2014 October 28, 09:00 CEST

  SKF avalikustas 2013. aastal Hannoveris uue innovaatilise tehnoloogia, mis võimaldas inseneridel täielikult muuta laagrite ja nende liideste kasutamise viisi. Uue tehnoloogia nimi on SKF Insight ning selle tuumaks on idee paigutada laagrisse autonoomsel toitel töötav väike nutikas juhtmeta andur. See andis inseneridele esmakordselt võimaluse jälgida laagri töötingimusi masina sees reaalajas. Nii on võimalik laagrite kulumist ja võimalikke rikkeid ette planeerida ja ennetada, mitte lihtsalt ennustada, nagu varem tehti.

  Nüüd, 18 kuud hiljem toimub selle tehnoloogia sobivuse kontroll ja see leiab praktilist kasutust mitmetes turusektorites. Enne nende üksikasjalikumat käsitlemist meenutame, mille poolest on SKF Insight sedavõrd uuenduslik.

  Insighti projekt sai alguse asjaolust, et vaid vähestel laagritel tekib kasutamise käigus rike tavapäraste töötingimuste mõjul. Suurem osa töö käigus tekkivaid rikkeid on tingitud valesti kasutamisest, hooletusest, määrimisprobleemidest või töötingimustest, mida ei osatud seadme algse projekteerimise või laagri spetsifikatsioonide määramise ajal ette näha. 

  Traditsiooniliselt kasutatakse seisundiseires rikete varajaseks avastamiseks vibratsiooni tugevuse mõõtmist. Tavaliselt tekivad vibratsioonisignaalid siis, kui võrude veeretee pinnalt või veerevatelt elementidelt murduvad lahti esimesed väikesed terasekillud. Selleks ajaks, kui selliselt alguse saanud kahjustus muutub tavaliste anduritega tuvastatavaks, on juba hilja, sest laagri kahjustus on hakanud mõjutama selle tööomadusi ja kasutusiga.

  SKFi insenerid mõtlesid, mis võiks juhtuda siis, kui väliste kontrollseadmete kasutamise asemel suudaks laager ise tuvastada oma vahetut töökeskkonda mõjutavaid olulisi parameetreid ning oskaks siis vastavad andmed juhtmevaba ühenduse kaudu kohe tootmisettevõttele või seadme tootjale edasi saata.

  Kui töötingimusi oleks võimalik selliselt jälgida, saaks võimalikku kahju ennetada või selle vähemalt avastada enne, kui see hakkab mõju avaldama. Nii saaks parandustegevusi teha juba seadme töötamise ajal. See aitaks ära hoida kulukaid ja tööd häirivaid rikkeid ning seeläbi vähendada tootmisvahendite ülalpidamise kogukulu ja oluliselt pikendada seadmete kasutusiga.

  Välja töötatud lahenduses kasutatakse laagrisse sisse ehitatud pisikesi andureid ja nutikaid juhtmevabu osi, mis tarbivad oma töös laagri pöörlemisel tekkivat energiat. Seega on kogu pakett täiesti autonoomne: ei ole vaja toite- ega andurikaableid ning pärast paigaldamist toimib seade iseseisvalt.

  Laagris olev nutikas juhtmeta side tehnoloogia võimaldab seda kasutada ka keskkonnas, kus tavapärane WiFi-võrk korralikult ei toimi. Samuti võimaldab see ühendada laagreid nutikatesse võrkudesse, mis peavad omavahel sidet juhtmevabade lüüside kaudu.

  SKF Insighti laagriga saab jälgida rakendatavat koormust, määrimise kvaliteeti, töökiirust, temperatuuri ja vibratsiooni ning tuvastada laagri terase mikrostruktuuris tekkivaid muutusi, et märgata esimesi hoiatavaid märke veel enne kahjustuse tekkimist makrostruktuuris. Seejärel saab andmed pilveserveri vahendusel edastada kohaliku kasutaja nutitelefonis või tahvelarvutis asuvasse spetsiaalsesse rakendusse või kaugjälgimiskeskusse. Mõlemal juhul tõlgendatakse andmeid diagnostikavahenditega, et teha kindlaks kõrvalekalded optimaalsetest töötingimustest, sh ülekoormus, tsüklihälbed ja määrdeaine saastumine. See võimaldab töötingimusi kohe muuta määrde lisamise, ajutiste ülekoormuste vähendamise jm meetmetega.

  Kuna laagrid on autonoomsed, saab neid kasutada ka kohtades, kuhu varem ei olnud võimalik andureid sisse ehitada. See on oluline edusamm reaalajas toimuvas seisundipõhises hoolduses, kuid lisaks aitab see palju paremini mõista töökeskkonda. Tänu sellele on võimalik kohandada seadmete normtööparameetreid nii, et nende kasutusiga või nimivõimsus ületab algset spetsifikatsiooni. 

  Tehnoloogia SKF Insight üks eesmärk on laiendada seisundiseire kasutamist ja parandada selle kättesaadavust. Eriti kehtib see valdkondade kohta, kus seda varem peeti võimatuks või ebapraktiliseks. See on üks põhjus, miks tehnoloogiat katsetatakse sellistel keerulistel tegevusaladel nagu tuuleenergeetika, raudtee ja terasetööstus.

  Tuulepargid asuvad tihti kauges ja raskesti ligipääsetavas kohas. Mõne avamerel asuva tuuleturbiini pealaagri vahetamise kulu võib olla sedavõrd suur, et muudab kogu turbiini ehitamise majanduslikult mittetasuvaks. Seetõttu on äriliselt mõttekas salvestada töötavate seadmete koormust ja määrdetingimusi ning kõrvaldada kahjulikud tingimused.

  SKF teeb praegu klientidega koostööd, et lisada SKF Insighti tehnoloogia nende lahendustesse ja töötada välja tuuleturbiinide seires kasutatavad nutikad laagrid. See võimaldab laagrite näitajaid jooksvalt mõõta tegelikus tööolekus ning edastada need juhtmevabalt kaugjälgimiskeskusele või kohalikule hooldusmeeskonnale. Praegu kaalutav lahendus võimaldab jälgida laagri kiirust, vibratsiooni, temperatuuri ja määrimist ning selle saab paigaldada ka olemasolevatesse seadmetesse. Nii paraneks hetkega kümnete tuhandete maailmas töötavate tuuleturbiinide tööpotentsiaal. 

  Sarnast lahendust töötatakse välja raudteesektoris kasutatavate teljelaagrite jaoks. Need on ohutuse seisukohast olulised osad, mis tavaliselt vahetatakse välja kindlate ajavahemike järel, olenemata seisundist. SKF Insighti paigaldamine võimaldab luua äärmiselt kulutõhusa meetodi seisundiandmete kogumiseks. See võimaldab laagrite kasutusea ja sellest tulenevad väljavahetamise välbad kindlaks määrata tegelike, mitte ennustatud töötingimuste põhjal. 

  Nutikas laagritehnoloogia avab uusi võimalusi nii seisundipõhise seire kui ka seadmete projekteerimise, kasutamise ja kasutusea arvestamise valdkonnas. Sellised uuendused nagu tehnoloogia SKF Insight annavad inseneride ja ärijuhtide käsutusse esimest korda vahendid, mis võimaldavad neil suurendada oma tootmisvahendite tõhusust, tootlikkust ja kasumlikkust.

  Aktsiaselts SKF
  (publ)

  Kontaktandmed lisateabe saamiseks:
  Meediasuhted: Nia Kihlström, +46 313 372 897; +46 706 672 897; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma.

  2013. aasta müügikäive oli 63 597 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 48 401. www.skf.com

  ® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.
  ™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.

 • Pilt

Pressimaterjalide allalaadimine

Pressimaterjalid (421 KB)

SKF logo