SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tuleviku elluviimine

2015 February 04, 09:05 CEST

Göteborg, Rootsi, 3. veebruar 2015. Enam kui 100 aastat tagasi leiutas Sven Wingvist isejoonduva kuullaagri ja asutas ettevõtte SKF. Sellest päevast saadik on SKF andnud oma osa hõõrdumise vähendamisse mehhaniseeritud maailmas, mille tulemusel on meie ettevõte kogu maailmas kiiresti kasvanud ning saavutanud tööstusharus juhtrolli. Praegu tegutseme 130 riigis üle maailma, anname tööd ca 48 000 inimesele ning meie aastakäive on 6,7 miljardit Rootsi krooni. Võib öelda, et osaliselt oleme selle kõik saavutanud tänu innovaatiliste ideede elluviimisele: arendame tooteid ja teenuseid, julgustame oma töötajaid ning innustame end pidevalt võimalikkuse piire nihutama.


Meie peamine pakutav äriline väärtus kõikides meie tegevusvaldkondades on tagada masinavõllide pöörlemine ja seadmete liikumine kogu eeldatava tööea vältel. SKF jätkab ka tulevikus oma toodete ja lahenduste lihvimist suurema väärtuse pakkumiseks klientidele ning konkurentsivõime tõstmiseks. Terviklike ja innovaatiliste lahenduste arendamisele pandud rõhk aitab suurendada masinate töökindlust ja energiatõhusust ning ühtlasi vähendada klientide jaoks ülalpidamise kogukulu. Samas on oluline koos klientidega keskenduda ka varade elutsüklihaldusele, alustades konstrueerimise algusjärgust kuni töökorras hoidmise ja lõpuks asendamiseni. Sellepärast osutame kogu tegevuses samavõrd suurt tähelepanu klientide toetamisele pärast toodete paigaldamist ja käitamise ajal.


Õigupoolest ongi varade elutsüklihaldusele pandud rõhk viinud meid mõnede kõige murrangulisemate arenguteni. Üle 30 aasta tagasi läksime ajalukku näiteks sellega, et töötasime välja meetodi laagri tööea arvutamiseks pinnaaluse kihi nõrkuse põhjal, millest sai lõpuks ISO standard kogu tööstusharu jaoks. Aja möödudes on laagrikahjustuste põhjused meile paremini selgeks saanud ning nende teadmiste ja tehniliste kogemuste põhjal oleme seda olulist mudelit edasi arendanud. Selle arendustöö tulemusi esitletakse 2015. aasta maailma juhtival tööstustehnoloogia messil Hannoveris, kuid pideva täiustamise idee, mida meie areng illustreerib, on läbiv teema ka käesolevas ülevaates.


Arvestades tehnoloogia järjest kiiremat arengut kogu tehnikamaailmas ja üleüldse, on äärmiselt oluline, et tehnikaettevõtted, sealhulgas SKF, arvestaksid selle arengu mõjuga oma toodetele, teenustele, ärimudelitele ja ka klientidele, pidades silmas iga tasandit: tehas, masinad ning tööjõud.


Kõik SKFi uute toodete ja teenuste väljatöötamisprojektid lähtuvad mitmetest olulistest teguritest, nagu paljude aastate jooksul kogutud laialdased kogemused, pühendunud, tõhusalt koolitatud ja juhtivate tööstusalaste teadmistega tööjõud ning uue toote plaanitav kasutuskoht ja -viis.


Tulevikku suunatud mõtlemisviis, mille üle oleme uhked, on turuliidriks jäämise seisukohalt hädavajalik. See kehtib eriti just tehnikasektoris, kus üks murranguline idee võib kogu tooteturu ilmet muuta. Kuna tööstuse suundumuste teadvustamine ning neist sammu võrra ees olemine on edukas arengus sama olulised kui ükskõik milline muu tegur, panime kokku selle ülevaate, et tuua välja meie tulevikuvisioon sektoritele, milles me tegutseme.


Niisiis, milleks see ülevaade? Oma paljude aastate pikkuse kogemuse põhjal joonistasime detailse pildi tootmisvaldkondadest, milles meie arvates toimub lähitulevikus märkimisväärne areng. Kaasasime oma üritusse ka hoolikalt valitud sõltumatute akadeemikute ja objektiivsete tööstusekspertide rühma, kes jagasid oma spetsiifilisi ekspertteadmisi arvukates huvitavates artiklites.


Selle ülevaate abil saavad lugejad paremad teadmised kolmest põhilisest huvivaldkonnast, mille tähtsus meie ennustuste kohaselt kasvab ning mis muutuvad tööstusettevõtete igapäevases tegevuses valdavaks. Need teemad on järgmised: tehase areng, aruka masinakonstruktsiooni tulevik ja teadmustehnika jõud.


Tehase areng on teema, mis puudutab kogu tehnikasektorit. Juba praegu, ehkki ülivähesel määral, hakkab ilmnema tehnoloogiliste uuenduste (nt nutiseadmete kasutamine) mõju tehaseprotsessidele. Selles peatükis käsitletakse tulevikutehast, keskendudes eriti selle välisilmele, toimingutele ja kuidas seda käitav tehnoloogia töötab.


Rääkides nutitehnoloogiast täpsemalt, on nn asjade interneti roll tõenäoliselt suurim muutus, mis tehases toimub pärast seadmete juhtimise automatiseerimist. Just sellepärast käsitleme ülevaate teises peatükis sügavuti aruka masinakonstruktsiooni tulevikku, asjade interneti mõju ja selliseid lähenemisi nagu Industry 4.0.


Lõpuks käsitletakse ülevaate kolmandas, ent samavõrd tähtsas peatükis järjest suurema IT-sõltuvuse ja selle abil toodetud andmete mõju tehnikaettevõtetele ja nende tööjõule. Käsitledes väärtuse tabamise ja pakkumise teemat tuuakse esile ka kestev vajadus innovatsiooni järele, et pidada sammu pidevalt muutuva tööstusega.


Luues spetsiifiliste haldusprotseduuride ja analüüsi abil keskkonna, mis kannustab täiustamist ja arengut, püsib SKF innovatsiooni osas jätkuvalt turuliidri kohal. Usume SKFis, et jätkates tööstustegevuse ja arengu soodustamist, suudame tuleviku ellu viia ja avada ukse järgmisele tööstusrevolutsioonile.


BIOGRAAFILISED ANDMED


Bernd on SKFi kontserni tehnoloogiaarenduse üksuse vanem-asepresident. Ta asus SKFis tööle 1994. aastal, omab peaaegu viieteistaastast äriüksuste juhtimise kogemust nii SKFi tööstus- kui ka liikurseadmete üksustes ning töötas viimati kontserni taastuvenergiaüksuse direktori ametikohal. Berndil on kogemused nii tehnika valdkonnas kui ka toote- ja tootmisprotsesside arendamises ning masinaehituse kraad Esseni Ülikoolist.


Bernd Stephan, SKFi kontserni tehnoloogiaarenduse üksuse vanem-asepresident

Aktsiaselts SKF
(publ)


SKF on juhtiv rahvusvaheline tööstuskontsern, mis pakub laagreid, tihendeid, mehhatroonikatooteid, määrdesüsteeme ja teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge, hooldus- ja töökindlusteenuseid, insener-tehnilisi konsultatsioone ja koolitust. SKF on esindatud enam kui 130 riigis ning omab ligikaudu 15 000 müügikohta üle maailma. 2013. aasta müügikäive oli 63 597 miljonit Rootsi krooni ning töötajate arv oli 48 401. www.skf.com


® SKF on SKFi kontserni registreeritud kaubamärk.

™ BeyondZero on SKFi kontserni kaubamärk.

SKF logo