SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Seisundi jälgimine

Seisundiseire on seadmete seisukorra kindlakstegemine nende töötamise ajal. Tulemuslik seisundiseire vastab allpool loetletud tingimustele.
 • Tuleb teada, mida kuulata.
 • Tuleb osata seda tõlgendada.
 • Tuleb osata neid teadmisi õigel ajal kasutada.
Õnnestunud seisundiseire võimaldab probleemsed osad parandada veel enne rikke tekkimist. Seisundiseire aitab personalil esmalt ennetada raskete tagajärgedega rikkeid, kuid lisaks võimaldab see neil varuosi õigel ajal ette tellida, planeerida tööjõuvajadust ning kavandada seadmete seisaku ajaks ühtlasi muid remonte.

Tooteinfo

Allpool olevate linkide alt avanev teave on mõnel juhul saadaval ainult inglise keeles.

Varahaldussüsteem SKF @ptitude

Varahaldussüsteemi SKF @ptitude riist- ja tarkvara on välja töötatud nii, et need töötaksid ühtsel platvormil laitmatult nii üksteisega kui ka koos teie ettevõtte hoolduse haldamise arvutisüsteemiga (CMMS). Süsteem võimaldab teha järgmist:
 • Koondada kõik andmed seadmete seisundi kohta ühte programmi
 • Jagada andmeid tõrgeteta erinevate kasutuskohtade vahel
 • Vältida pikaajalist väljaõpet ja tarkvaraplatvormide ühilduvuse probleeme
 • Rakendada süsteemi edukalt ka teistes tootmiskohtades
Riistvara
SKFi töövahendid vibratsiooni mõõtmiseks muudavad seisundipõhise hoolduse kättesaadavaks nii spetsialistidele kui ka algajatele kasutajatele. SKF pakub laias valikus seisundiseire riistvara ning suurt võrgusüsteemide tootevalikut, näiteks:
 • Kaasaskantavad seadmed masinate seisundi- ja protsessiandmete kogumiseks, salvestamiseks ja hindamiseks
 • Kontrollisüsteemid ja andmehaldusvahendid protsessi- ja kontrolliandmete täpseks ja järjepidevaks salvestamiseks, trendide jälgimiseks, talletamiseks, andmete edastamiseks ja vajalike tegevuste kindlaksmääramiseks
 • Masinate pidevat järelevalvet ja kaitset võimaldavad võrgusüsteemid
 • Vibratsiooni- ja lähedusandurid kriitilise tähtsusega masinate seireks
 • Elektrimootorite testimine

Piisab vaid minimaalsest investeeringust ja koolitusest, et saaksite käivitada nende töövahenditega uue seisundiseire programmi või täiendada olemasolevat, hinnata elektrimootorite laagreid, vähendada energiakulu ja CO2 heidet.
Tarkvara
Kolmest moodulist (Analyst, Inspector ja Observer) koosnev jälgimiskomplekt SKF @ptitude loob võimaluse täielikult integreeritud seisundiseireks, võimaldades keerukate seadme- ja tootmisandmete suuri hulkasid kiiresti, tõhusalt ja usaldusväärselt salvestada, töödelda ja kasutada. See võimas tarkvara suudab andmeid vastu võtta kõigilt SKFi andmekogumisseadmetelt ning ühildub SKF @ptitude’i toega (SKF @ptitude Decision Support), et tehtavad otsused oleksid järjekindlad ja usaldusväärsed.
Energia- ja säästvusehalduse lahendused
SKFi energia- ja säästvusehalduse lahendused aitavad teil leida võimalusi energiakulu ohjamiseks ning avastada kogu tootmisettevõtte ulatuses kohti energia kokkuhoiuks. Need lahendused sisaldavad mitmeid tooteid ja teenuseid, millest paljud on kasutusel ka meie enda tootmisrajatistes kogu maailmas.
Seisundiseire tugi ja teenused
Et saaksite SKFi seisundiseire tooteid ja tehnoloogiaid maksimaalselt ära kasutada, pakub SKF neile juurde laias valikus toeteenuseid:
 • Tehniline tugi
 • Toote toekavad
 • Koolitus
Seisundiseire toodete ja teenuste elektroonilised brošüürid
SKF pakub mitmesuguseid seisundiseire tooteid ja teenuseid, mis tõhustavad seadmete hooldust ning suurendavad talitluskindlust. Järgmised elektroonilised brošüürid sisaldavad ülevaateid mõnedest sellistest toodetest ja teenustest.

 • Hoolduse, talitluskindluse ja varakasutuse optimeerimise e-brošüür: ülevaade SKFi pakutavatest tehnoloogiatest ja teenustest
 • SKFi Microlog-seeria e-brošüür: ülevaade tipptasemel kaasaskantavatest andmekogumise ja analüüsi käsiseadmetest
 • SKFi integreeritud seisundiseire e-brošüür: ülevaade valdkonna juhtivatest töövahenditest ja tehnoloogiatest seadmete hoolduse ja talitluskindluse optimeerimiseks
SKF logo